ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ LHOTA

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

OD 1. ZÁŘÍ 2021

Vzhledem k opatřením vlády o ochraně obyvatelstva v souvislosti s narůstajícími počty onemocnění na  COVID-19  se zápis dětí do Mateřské školy Na Kopečku v Horní Lhotě uskuteční 4. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole.

Přepokládaný počet míst k přijetí je 6.

Tiskopisy k zápisu naleznete na webových stránkách školy: zsvelkapolom.cz/ Mateřská škola/ Mateřská škola Velká Polom/Přijímací řízení/ Žádáme zákonné zástupce o jejich vytištění a vyplnění. Naleznete tam také kritéria … více zde.