ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÁ POLOM

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

OD 1. ZÁŘÍ 2021

Vzhledem k opatřením vlády o ochraně obyvatelstva v souvislosti s narůstajícími počty onemocnění na  COVID-19  se zápis dětí do Mateřské školy U Rákosníčka ve Velké Polomi uskuteční 3. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole.

Přepokládaný počet míst k přijetí 16.

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně evidenčních listů a ostatních dvou tiskopisů k zápisu naleznete na webových stránkách školy. / Kategorie školské účasti – MŠ Velká Polompřijímací řízení. / Žádáme zákonné zástupce o jejich vytištění a vyplnění. Naleznete tam také kritéria … více zde.