Zápis dětí do MŠ Velká Polom

Zápis proběhne v budově MŠ ve Velké Polomi dne 4.března 2009, a to v těchto časech:

dopoledne 10.30 – 11.30 hod

odpoledne 13.00 – 16.00 hod

Do MŠ budou zapsány děti od 3 let. Těšíme se na vás.

Eva Válková-vedoucí učitelka