Zápis do 1.tříd

Vážení rodiče,

Vzhledem k šíření COVID-19 bude z nařízení MŠMT zápis do 1.tříd bez přítomnosti dětí a rodičů.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy a proběhne v termínu 27.4.2020.

Zápis se týká dětí narozených od 1.9.2013 do 31.8.2014

Vše proběhne on-line. Do termínu 27.4.2020 prosíme, abyste vyplnili registraci kliknutím na záložku zápis do 1.třídy v levém sloupci na webových stránkách školy.

K žádosti, která bude ke stažení na webu školy, přiložíte kopii rodného listu dítěte, případně kopii Rozhodnutí o svěření dítěte do péče.

Zákonní zástupci mají možnost dokumentaci podat následujícím způsobem:

1. Datovou schánkou – 364mitv

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jako prostý e-mail) – reditel@zsvelkapolom.cz

3. Doporučeně poštou – ZŠ a MŠ Velká Polom, příspěvková organizace, k rukám ředitele školy, Opavská 350, 747 64 Velká Polom

Zákonný zástupce dítěte může také stejnou cestou písemně podat žádost o odložení povinné školní docházky – formulář také ke stažení na webu školy. K této žádosti musí být doloženo doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

Přijetí dítěte do 1. třídy základní školy se řídí § 36 a § 178 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Pro školní rok 2020/2021 plánuje škola otevřít dvě běžné třídy.

Maximální počet přijatých dětí bude 50.

Přednostně jsou přijímány spádové děti.

V případě, že po přijetí spádových dětí zůstanou volná místa, budou na tato místa přijímány nespádové děti. Pokud počet nespádových dětí bude vyšší než počet volných míst po přijetí spádových dětí, rozhodne o přijetí mezi nimi los.

Mgr. Tomáš Olivka ředitel školy

ŽÁDOST-O-PŘIJETÍ-1.třída (1)

ŽÁDOST o odklad povinné školní docházky