ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 1. – 13. 4. 2021

Vážení rodiče,

k zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015. Vzhledem k situaci kolem šíření COVID-19 proběhne zápis on-line, bez přítomností dětí a rodičů. 

Elektronickou přihlášku najdete na žáložce základní škola – pro rodiče – zápis do 1.tříd nebo zde https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/prozapis/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40687

Dokumenty nutné k zápisu – žádost o přijetí, kopie rodného listu, ověřená kopie rozhodnutí o svěření dítěte do péče.

Zákonný zástupce může písemně požádat o odklad povinné školní docházky. K žádosti musí doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Dokumenty je možno doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy – 364mitv –  s uznávaným elektronickým podpisem,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( NELZE poslat prostý e-mail) – zastupcereditele@zsvelkapolom.cz,
3. doporučeně poštou – ZŠ a MŠ Velká Polom, příspěvková organizace, Opavská 350, 747 64  Velká Polom,
4. osobně – jen v nejnutnějším případě, po individuální domluvě času, pouze dne 13.4.2021 8-18 hodin.
Všechny informace, včetně formulářů ke stažení,  jsou také na webových stránkách školy.

Vedení ZŠ a MŠ Velká Polom