Zápis ze schůzky rodičů v MŠ Horní Lhota

Změna v úvazcích učitelek:
Paní učitelka Karla Blažejová má od 1.3. celý úvazek, p.učitelky se budou střídat na ranní a odpolední, společně budou v době od 9:30 do 13:00 (podrobný rozpis najdete na nástěnce). Děti jsou rozděleny na dvě skupiny – podle směny, podle stolečků. P.učitelka, která má ranní vede činnost starších děti a ta, která má odpolední se věnuje mladším dětem.
P.učitelky ještě vymyslí názvy skupinek.

Dále prosíme rodiče, aby neparkovali na místě u schodiště. Toto místo je v době od 8:15 do 9:00 a od 10:15 do 11:15 hod. vyhrazeno pro parkování auta z jídelny.

Pokud objevíte u vašeho dítěte vši, prosím oznamte to paní učitelce. budeme jednat diskrétně, pouze upozorníme rodiče, aby děti v této době prohlíželi.

Z důvodu hromadících se odchodů dětí s projevy pláče a vzteku budeme odcházet bez několikerého vracení se a pobíhání bez důvodu. P.učitelky promluví s dětmi v kroužku, děti si uklidí hračku, zítra je taky den.

Také prosíme rodiče o pomoc při úklidu zahradního domečku a zahrádky (oprava plotu, upevnění skluzavky, natírání, odvoz odpadu, atp.).

Na návrh rodičů: V průběhu května přinese každé dítě jednu minerálku, kterou využijeme pro děti při pobytu na zahradě v letních měsících.