Zápis ze schůzky rodičů v MŠ Horní Lhota

Zápis ze schůzky rodičů, která se konala dne 18.9.2008.
Děkujeme za účast všem rodičům i panu řediteli Mgr. Olivkovi.

AKTUÁLNÍ INFORMACE týkající se provozu školky budou uváděny na vývěsce vedle hlavních dveří vpravo

 

ŠKOLNÉ

vybíráme vždy druhý čtvrtek v měsíci
prosíme rodiče, aby si připravili určenou částku přesně
školné můžete platit i převodem č.ú. 181811565/0300, variabilní symbol vašeho dítěte je uvedený na dokladu o zaplacení školného.
upozorněte prosím p.učitelku, pokud platíte převodem !

 

PO DOHODĚ S RODIČI VYBÍRÁME

200 kč. na akce pro děti ( divadlo, autobus, výlet, atd.) platíme u p.Havrlantové

200 kč. hračkovné – bude využito na nákup hraček a pomůcek pro děti
pokud budete mít zájem přispět jakoukoli částku, použijte prosím tiskopis Smlouva o daru.

DĚKUJEME

 

GYMNASTIKA (SK Gymnastický klub, Špičková, Opava)

Cvičíme každý týden ve čtvrtek v 9. 15 hodin. Začínáme 2.10. 2008 .

Svačíme už v 8. 30 , proto je třeba přivádět děti do školky včas.

Cvičíme v triku a krátkých kalhotách, bez obuvi. Dejte dětem pytlík, nebo tašku, kde si budou ukládat cvičební úbor.

Délka cvičení je 60 min., cvičení je vedeno zábavnou formou.

Prvního cvičení – zkušební hodina – mohou se zúčastnit všechny děti.

Celkem k úhradě 1400 kč. , v ceně je zahrnuto i pojištění dětí.

S dětmi bude cvičit trenérka Olinka Šupíková.

Další informace čtěte na plakátě na dveřích.

 

LOGOPEDIE

V budově ZŠ Velká Polom – logopedii vede p. Komínková

Tel. 606 907 503

První konzultace je zdarma, další 150 kč.

 

PŘEVLÉKÁNÍ

Ukažte dětem, které oblečení mají na vycházku. Oblečení na vycházku ukládejte do šatny do prostřední přihrádky.

Pyžamo se pere zpravidla 1x za dva týdny. Rodiče si je sami berou z ložničky, která je vždy otevřená.