Zdraví a krása na zahradě

V říjnu a listopadu se žáci prvního stupně zúčastnili výtvarné soutěže s tématem Zdraví a krása na zahradě. V hodinách prvouky a českého jazyka jsme diskutovali o problematice zdraví, ve výtvarné výchově se věnovali tvorbě obrázků. Na konci soutěže se sešlo mnoho krásných prací. Nejlepší tři z každého ročníku byly oceněny malou odměnou. Vystavené práce je možné si prohlédnout na chodbách. Věříme, že si žáci soutěž užili a těšíme se na další akce.

Kolektiv učitelů prvního stupně