Změna způsobu placení stravného

Vážení rodiče, milí strávníci, 
od října 2021 dochází ke změně ve způsobu úhrady stravného.
Způsob placení stravného   ZMĚNA !!!  od 1.10.2021 platba inkasem        
Povolení inkasní platby zadejte ve prospěch účtu 181811426/0300.        
Inkasní platbu povolte ve výši 800,-Kč na jedno dítě v ZŠ a 1000,- Kč na jedno dítě v MŠ. Inkaso bude probíhat vždy k 15. dni daného měsíce.       
Potvrzení  z banky o povolení inkasa je nutno zaslat na email jidelna@zsvelkapolom.cz.       
V případě, že jste platiti stravné trvalým příkazem, je nutné tento zrušit. 
V případě nejasností se obraťte na vedoucí školní jídelny.
Kontakt: jidelna@zsvelkapolom.cz, tel. 725 913 401 nebo 725 913 312 kl.20