Zpátky do lavic

Od 30. 11. 2020

Vrátí se celý 1. stupeň a všichni žáci 9. ročníku – výuka prezenční, standardní dle rozvrhu. 

Ostatní třídy 2. stupně takto:

V týdnu 30. 11. – 4. 12. 2020 a v týdnu 14. – 18. 12. 2020 ve škole budou přítomny třídy 6.C, 7.B, 7.A, 8.B, distančně se budou vzdělávat třídy  6.A, 6.B, 8.A, 8.C. 

V týdnu  7. – 11. 12. 2020 a v týdnu 21. – 22. 12. 2020 ve škole budou přítomny třídy 6.A, 6.B, 8.A, 8.C, distančně se budou vzdělávat třídy 6.C, 7.B, 7.A, 8.B.

Je zakázáno zpívat a také je zakázána Tv (lze nahrazovat pobytem venku). 9. ročníky budou mít místo volitelného předmětu pouze přípravu na PZ – v prvním týdnu jedna třída M, druhá Čj  a v týdnu dalším obráceně.

Vzhledem k nutnosti větrat každou půl hodinu 5 minut, prosím vybavte děti teplou mikinou. Po celo dobu pobytu ve škole je povinnost nosit roušky, proto děti vybavte 2ks roušek a sáčkem k jejich uložení.

Třídám, které se vzdělávají distančně, jsou odhlášeny obědy.  Žáci, kteří mají zájem o obědy v době distanční výuky, si je musí přihlásit a můžou si je vyzvednout do jídlonosičů mezi 12 a 13 hodinou. Žáci, kteří jsou vzděláváni ve škole, mají obědy přihlášeny.

ŠD je v provozu.