Zvláštní zápis do MŠ Velká Polom

je určen výhradně pro ukrajinské občany, kterým byla poskytnutá dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu 90 dní za  účelem strpění ( nevztahuje se na ostatní cizince).

Zvláštní zápis  proběhne 9. 6. 2022 v MŠ U Rákosníčka ve Velké Polomi od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Vyzvedávání tiskopisů k zvláštnímu zápisu proběhne 2. 6. 2022

v MŠ U Rákosníčka ve Velké Polomi od 8. 00 hod. do 10.00 hod.

Předpokládaný počet míst 1

U přijímacího řízení bude požadováno:

  •  doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce ( vízum strpění nebo o dočasné ochraně)
  • doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
  • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci ( v žádosti o přijetí)
  • vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání + evidenční list+ další tiskopisy

Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii přijímací řízení do MŠ u českých dětí viz. naše webové stánky MŠ.

Rozhoduje trvalý pobyt dítěte v obci a věk dítěte.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zásilkou do vlastních rukou žadatele.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračním číslem, které vám bude sděleno při zápisu a bude nejpozději do 30 dnů od zápisu vyvěšeno na webových stánkách školy.