Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích na ZŠ Velká Polom

Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích na ZŠ Velká Polom

CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013162

Předkládaný projekt je zaměřený na zlepšení dostupnosti infrastruktury a zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Velká Polom v klíčových kompetencích v oblasti přírodních věd a digit. technologií. Ze 2 odborných učeben s nedostatečným či přežitým zařízením se vytvoří moderně vybavené učebny fyziky/chemie (včetně kabinetu) a multimediální učebny, aby umožnily kvalitní vzdělávání žáků. Dále projekt řeší zajištění bezbariérového přístupu k učebnám a konektivitu školy, která není na vyhovující úrovni.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 92.

Výše schválené podpory: 6 398 256,39 Kč

Doba realizace: 6. 12. 2019 – 30. 9. 2021