Provoz Mš

Vážení rodiče, v úterý 13.11.2018 bude opět MŠ U Rákosníčka plně v provozu.
300-075 vce
300-101 vce
Vedení školy

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Provoz Mš

Individuální konzultace

V úterý 20.11. od 16:30 do 18:oo hodin proběhnou individuální konzultace o prospěchu a chování žáků.

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Individuální konzultace

Výroční zpráva o činnosti ZŠ rok 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2107/2018 zde.

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výroční zpráva o činnosti ZŠ rok 2017/2018

Skokan roku v soutěži Ekologická škola v Moravskoslezském kraji

Ve středu 24. 10. si převzala naše škola na Krajském úřadě v Ostravě ocenění Skokan roku v soutěži Ekologická škola Moravskoslezského kraje. Toto ocenění jsme získali za výrazný pokrok v oblasti nakládání s odpady a s tím spojenou osvětou.

Soutěž Ekologická škola má podpořit, ocenit a zviditelnit ekologické aktivity škol v regionu. Do už 12. ročníku soutěže, kterou vyhlašuje Moravskoslezský kraj, se za školní rok 2017/2018 přihlásilo 51 škol. Ocenění si velmi vážíme, je to pro nás velká výzva do další práce v oblasti EVVO.

Koordinátor EVVO – Mgr. Lenka Martinková

odkaz zde 

foto zde

 

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Skokan roku v soutěži Ekologická škola v Moravskoslezském kraji

Přírodovědný klokan 2018

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přírodovědný klokan 2018

Podzimníček 2018

Děti 2.-5. tříd se letos znovu zapojily do soutěže Podzimníček. Některé samostatně, jiné s pomocí rodičů, vytvořily z přírodních materiálů nádherné výrobky. Tento týden probíhá společné hodnocení. Všechny děti obdržely hlasovací lístky, na které zapisují dle svého uvážení nejhezčí a nejzdařilejší výrobky. Po sečtení všech hlasů budou ti nejlepší odměněni.

Děkujeme dětem i jejich rodičům za účast v soutěži.Všechny vaše výtvory zdobí chodby 1. stupně a všem připomínají, že PODZIM je tady!

Foto výrobků zde

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podzimníček 2018

SRPŠ-Spolek rodičů a přátel školy

Plán činnosti Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Velká Polom ve školním roce 2018/2019

Dne 18.9. 2018 proběhla členská schůze SRPŠ, na které všichni zúčastnění odhlasovali plán hospodaření SRPŠ na školní rok 2018/2019 a výši příspěvku 200 Kč za školní rok na dítě. Dále byl schválen plán činnosti SRPŠ pro školní rok 2018/2019.

  •  Říjen        Drakiáda – proběhne v rámci výuky I. stupně
  •  Listopad Diskotéka pro I. i II. stupeň
  •  Leden       Společenský ples pro dospělé
  •  Únor        Maškarní rej I. stupeň ,diskotéka II. stupeň
  •  Duben     Pochod s opékáním v Horní Lhotě
  •  Květen    Dětský den

Tyto akce budou organizačně zajišťovat členové výboru SRPŠ. Z rozpočtu SRPŠ budou zakoupeny odměny a občerstvení na výše uvedené akce pro děti. SRPŠ rovněž finančně podporuje zakoupení odměn pro žáky, kteří reprezentují školu v okresních a krajských kolech sportovních a vědomostních soutěží.

 

 

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SRPŠ-Spolek rodičů a přátel školy

VOLEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY

Vedení Základní školy a Mateřské školy Velká Polom, p.o.
Vás zve na 9. ročník volejbalového turnaje

O POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY

Datum konání:  27. 9. 2018 od 16:00 hod. (sraz před halou)

Místo konání:   sportovní hala při ZŠ Velká Polom

Družstvo: 6 hráčů (+ náhradníci) , za každé družstvo musí  vždy hrát 2 ženy.

Startovné: láhev dobrého moku/družstvo

Přihlášky doručte prosím nejpozději do 25. 9. 2018 do 14:00 hod vedení školy spolu s počty již tradičního guláše.

V případě nevyhovujícího času je možné zapojit se po domluvě do turnaje později.

* Herní systém bude upřesněn v den konání podle počtu přihlášených.

 

Rubriky: Akce školy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VOLEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY