NOVINKY

 • Karanténa a uzavření 2. stupně

  Vážení rodiče, vůbec nás to netěší, ale situace se zhoršuje a vzhledem k výskytu pozitivně testovaných osob ve škole, je po konzultaci s KHS MSK nařízena žákům 6.B, 6.C, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C  karanténa do 2.11.2021 včetně, tzn. žáci se k prezenční výuce vrátí ve středu 3.11. Karanténa se netýká žáků, kteří mají ukončené plné očkování, tzn. 14 dnů od poslední dávky očkování, nebo prodělali onemocnění ve stanovené lhůtě 180 dnů. Bohužel se na ně nevztahuje úprava mimořádného opatření o zkrácení karantény, ta se vztahuje na ty, kteří byli v kontaktu až od 25.10.U těch žáků, na které se karanténa nevztahuje KHS MSK doporučuje v případě příznaků využít PRC test zdarma, který je hrazen ze zdravotního pojištění. KHS MSK by vás měla během několik dnů informovat SMS. Po dobu karantény bude probíhat distanční výuka.
  Pro třídy 6.A, 7.A a 7.B jsme v rámci doporučení epidemiologických opatření a organizace výuky přistoupili ve dnech 25.-26.10. k distanční výuce – pouze tyto dva dny, avšak bez nařízeného karanténního opatření. Tito žáci tady k prezenční výuce nastoupí 1.11.2021
  Zároveň bychom vás chtěli jako vedení školy požádat o využití PCR testu zdarma před nástupem do školy u všech žáků.

  Distanční výuka – rozsah bude plně podle rozvrhu, vyjma Vv, Hv, Tv, Pč, Inf, VKO a VKZ. Jedná se o 2 v případě karantény o 4 dny (25.-26.10. a 1.-2.11.)
  Všem žáků jsou po dobu karantény odhlášené obědy. Žákům bez karantény jsou obědy odhlášené v pondělí a úterý.
  Děkujeme všem za vstřícnost a pochopení.

  Za vedení škola Mgr. Tomáš Olivka


 • Změna způsobu placení stravného

  Vážení rodiče, milí strávníci, 
  od října 2021 dochází ke změně ve způsobu úhrady stravného.
  Způsob placení stravného   ZMĚNA !!!  od 1.10.2021 platba inkasem        
  Povolení inkasní platby zadejte ve prospěch účtu 181811426/0300.        
  Inkasní platbu povolte ve výši 800,-Kč na jedno dítě v ZŠ a 1000,- Kč na jedno dítě v MŠ. Inkaso bude probíhat vždy k 15. dni daného měsíce.       
  Potvrzení  z banky o povolení inkasa je nutno zaslat na email jidelna@zsvelkapolom.cz.       
  V případě, že jste platiti stravné trvalým příkazem, je nutné tento zrušit. 
  V případě nejasností se obraťte na vedoucí školní jídelny.
  Kontakt: jidelna@zsvelkapolom.cz, tel. 725 913 401 nebo 725 913 312 kl.20


 • Zahájení školního roku

  Zahájení školního roku pro všechny žáky proběhne 1. září 2021 v 8:00 před respiriem školy a ukončeno nejpozději 8:45.

  Školní družina bude v provozu od 1.9.2021.

  Obědy jsou dětem zajištěny od 2.9.2021 – nutno si on-line přihlásit. Děti, které jsou v družině od 1.9.2021 mají oběd již od 1.9.2021.

  Vyučování 2. a 3.září bude ukončeno od 11:30 do 12:40 dle možnosti odbavení dětí v jídelně.

  Testování:

  Testování žáků proběhne ve třídách ve dnech 2.,6. a 9. září v 7:30.

  Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky bezinfekčnosti (očkování, prodělání nemoci max. 180 dní). Lze také doložit negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě.

  V případě, že se žák nepodrobí testování, může se účastnit prezenční výuky, ale za podmínek stanovených mimořádných opatření MZd:

  • povinnost nosit ve vnitřních prostorách respirátor(od 15let)/roušku po celou dobu přítomnosti ve škole
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nepoužívá sprchy
  • nesmí zpívat
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici a dodržovat rozestup min 1,5m.

  Ve společných prostorách nosí roušku/respirátory všichni žáci bez ohledu na testování.

  Tato opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování, tedy do 10.9.2021

  Výuka podle rozvrhu začíná 6.9.2021.


 • Adaptační kurz 6.roč.

  Adaptační kurz 30.8.-1.9.

  Aktualizováno 16. 8. 2021 dle opatření platných k 1.8.2021. Případné aktualizace pro začátek školního roku nadále sledujeme a budeme doplňovat. 

  Dle doporučení MŠMT k zahájení školního roku 2021/22 je možné školy v přírodě a veškeré pobytové akce pořádat za podmínek zvýšené hygieny účastníků v souladu s požadavky stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

  1) před odjezdem:

  Na srazu musí každý účastník odevzdat vyplněný a podepsaný formulář bezinfekčnosti a pokud má dítě rýmu, kašel nebo kýchání alergického či chronického (neinfekčního) rázu, je třeba to doložit potvrzením od lékaře (stačí kopie potvrzení pro školu). Pokud tyto formuláře účastník neodevzdá, nebudeme mu bohužel moci umožnit odjezd spolu s ostatními.

  Bude probíhat namátkové měření teploty. Účastníkovi, který bude mít teplotu 37 stupňů a vyšší, nebude umožněno na kurz odjet.

  2) testování

  Dle mimořádného opatření MZd je každý účastník akce pro mládež do 18 let v počtu více než 20 osob (včetně účastnících se dospělých) povinen doložit, že dostal obě dávky očkování proti onemocnění COVID-19, prodělal laboratorně potvrzené onemocnění v uplynulých 180 dnech, nebo byl před odjezdem negativně testován na přítomnost viru SARS-CoV-2. V případě RT-PCR testu nesmí od doby testování před odjezdem uplynout více než 7 dní, u antigenního testu 72 hodin.

  3) roušky/respirátory

  Dle opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 31. 7. 2021 platí povinnost nosit ve vnitřních prostorech respirátor (starší žáci a dospělí) či chirurgickou roušku (žáci ZŠ a nižšího gymnázia) s výjimkou stravování, pobytu na pokoji či sportovní činnosti (tělesná výchova).  Povinnost nosit ochranu úst a nosu na našich akcích se tak vztahuje na veškeré společné vnitřní prostory a také po dobu přepravy na místo akce a zpět, a to jak veřejnou, tak smluvní dopravou.

  Aktuálně platná pravidla se mohou krátce před kurzem změnit, sledujte proto prosím aktuální informace vlády. Současně prosíme, abyste s sebou měli roušek/respirátorů raději více.

  4) dezinfekce a další hygienická opatření

  Prosíme všechny rodiče, aby děti s sebou měly dezinfekční gel na ruce a roušky/respirátory. Dezinfekcemi jsou také vybaveny všechny areály i ubytovací zařízení a dezinfekci pro každou třídu bude mít vždy k dispozici u sebe také učitel. Budeme dbát zvýšené hygieny i v průběhu programu a zejména při přechodu mezi dílčími aktivitami. Dbáme mimo jiné na mytí a dezinfikování rukou před každým jídlem a větrání pokojů.

  5) když někdo na kurzu onemocní

  Při podezření na infekční onemocnění některého z účastníků akce je postup následující:
  – účastník je umístěn do izolace a je nezbytné, aby v ten den akci opustil – zákonní zástupci zajistí odvoz;
  – všichni, kteří byli s účastníkem na pokoji, a byli tedy vystaveni riziku infekce, se budou účastnit dalšího programu výhradně v roušce/respirátoru, současně jim bude kontrolně měřena teplota a mohou být testováni na přítomnost viru SARS-CoV-2. Situace bude konzultována s vedením školy a KHS a dále vyhodnocována, tedy zda zůstávají na pobytu, nebo musí také odjet domů. V případě, že je některému z účastníků v průběhu akce zjištěn pozitivní výsledek antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV- 2, je účastník umístěn do izolace a musí v ten den opustit akci. Zákonní zástupci účastníka mají povinnost kontaktovat praktického lékaře a zajistit provedení RT-PCR testu, případně konzultovat další postup. Současně je neodkladně informována krajská hygienická stanice, která rozhoduje o dalším postupu.

  Pokud některý z účastníků kašle, kýchá apod., ale nemá teplotu, nemá potvrzení od lékaře, že se jedná o alergii, a poslední test mu vyšel negativně, může se účastnit dalšího programu také výhradně v roušce/respirátoru. Účastníkovi bude preventivně měřena teplota a může být také preventivně testován na onemocnění Covid-19

  V případě, že účastník zjistí, že byl v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění Covid-19, je povinen o tom bezodkladně informovat

  Sraz:                30.8.2021     7:50     před respiriem školy

  Odjezd:           30.8.2021     8:15

  Návrat:           1.9.2021       kolem 15:00

  S sebou:            kartičku pojišťovny, kapesné dle uvážení rodičů, oblečení do každého počasí a takové, u kterého nebude vadit, když se případně ušpiní, pláštěnku, sportovní obuv, základní psací potřeby, ručník, hygienické potřeby, desinfekční gel, dostatečné množství roušek/respirátorů DOBROU NÁLADU


 • Letní kempy

  Vážení rodiče,

  Covid – 19 způsobil výrazný výpadek žáků ve výchovně – vzdělávacím procesu a omezil i jejich možnost sportování. Proto jsme se v rámci partnerství se vzdělávací agenturou zapojili do projektu Letní kempy 2021, jehož cílem je ve spolupráci s MŠMT připravit vaše děti na návrat do sociálního prostředí. Letní sportovně – vzdělávací kempy jsou bezplatné a budou se konat v době letních prázdnin v termínech: 9. – 13. 8. 2021, 16. – 20. 8. 2021, 23. – 27. 8. 2021.

  Vaše děti budou mít možnost opět navázat sociální kontakty, obnovit stará přátelství, zažít letní dobrodružství s kamarády, zasportují si, a při tom se něco i doučí.

  Více informací naleznete zde.
  Přihlásit své dítě můžete zde.