NOVINKY

 • Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

  Podmínkou pro umožnění účasti žáka na PZ je:
  – negativní test
  – žádné příznaky Covid-19.
  Uchazeč musí jako podmínku pro účast na PZ předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněný v posledních 7 dnech.
  Testování bude probíhat na naší ZŠ v termínu:
  27. 4. 2021  ve 14:00 pro uchazeče o čtyřleté obory s MZ,   
  29. 4. 2021  ve 14:00 pro uchazeče o víceletá gymnázia,
  pro náhradní termíny PZ bude probíhat testování uchazečů v termínu 26. – 27. 5. 2021 ve 14:00.

  Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:
  – dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru Sars-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  -dokladem o negativním výsledku  POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru Sars-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  – certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, a od  aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o  léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.


 • NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOLY OD 12. 4. 2021 do odvolání

  Od pondělí 12. 4. 2021 se vrací žáci 1. stupně ZŠ k prezenční výuce rotačním způsobem. Škole je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví uložena povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy. Žáci jsou povinni mít po celou dobu vyučování chirurgickou roušku.
  12. – 16. 4. budou ve škole žáci 3. B, 4. A, 4. B, 4. C, 5. A 19. – 23. 4. budou ve škole žáci 1. A, 2. A, 3. A, 5. B.
  Testování bude probíhat ve dvou cyklech vždy v pondělí a ve čtvrtek. Dětem a mladším žákům (1.-3. třída) mohou při testování poskytnout asistenci zákonní zástupci.
  Instruktážní video:¨https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=6s

  Testování bude z organizačních důvodů rozděleno do dvou skupin. 1. skupina bude testována v 7:15, druhá skupina v 7:40. Testování probíhá ve škole. 
  V přiložené tabulce prosím zapište dítě do zvolené skupiny.
  https://drive.google.com/file/d/1swUCaGKukkSmbW-dejCyka95oCjlWqlp/view?usp=sharing

  Postup při pozitivitě/negativitě testování viz diagram.
  MŠMT uvádí, že dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Dále MŠMT uvádí, že pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob výuky.

  Ranní družina není z organizačních důvodů možná, odpolední družina bude v provozu bez omezení.
  Všem dětem, které mají prezenční výuku jsou přihlášeny obědy.
  Informační schůzka meet se koná zítra 9.4. v 16:00 odkaz zde :meet.google.com/fma-sgym-vej

  Rodiče, kteří nesouhlasí  vládními a protiepidemický nařízeními odkazuje ředitel školy na linky MŠMT a MZd, kde jejich dotazy zodpoví.             
  +420 770 158 757              
  +420 773 752 081              
  +420 773 752 601              
  +420 723 447 114
  Obraťte se proto prosím s připomínkami na uvedené kontakty.


 • Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období:

  TYP OBORU1. ŘÁDNÝ TERMÍN2. ŘÁDNÝ TERMÍN1. NÁHRADNÍ TERMÍN2. NÁHRADNÍ TERMÍN
  ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA3. května 20214. května 20212. června 20213. června 2021
  ŠESTILETÉ OBORY A GYMNÁZIA5. května 20216. května 20212. června 20213. června 2021

  Školní přijímací zkouška

  Přijímací zkoušky se mohou konat od 3. května do 19. května 2021. Ředitel školy stanoví termín konání školní přijímací zkoušky nejpozději do 9. dubna 2021 a zveřejní je na webových stránkách školy.

  Více informací o změnách termínu na stránkách CERMAT ZDE nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ZDE.

  SHRNUTÍ AKTUALIT K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ … ZDE.


 • Díky olympionikům

  DĚKUJEME ÚČASTNÍKŮM OKRESNÍHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ZA REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY

  Poděkování patří Nikole Trojkové, Patrikovi Chlebovskému, Janu Hruzíkovi, Michalu Bolkovi, Renátě Jurečkové, Elišce Křivé, Tomáši Filipčíkovi, Markétě Bolkově a Veronice Dostálové.

  Nejlepších výsledků dosáhli Patrik Chlebovský a Jan Hruzík, kteří se v kategorii šestých ročníků umístili do desátého místa. Patrik se svým čtvrtým místem zůstal těsně před branami krajského kola.

  Rádi v příštím roce žáky opět podpoříme v účasti a v poznávání naší krásné planety!

  TĚŠÍME SE NA DALŠÍ ROČNÍK!!!


 • ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 1. – 13. 4. 2021

  Vážení rodiče,

  k zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015. Vzhledem k situaci kolem šíření COVID-19 proběhne zápis on-line, bez přítomností dětí a rodičů. 

  Elektronickou přihlášku najdete na žáložce základní škola – pro rodiče – zápis do 1.tříd nebo zde https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/prozapis/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40687

  Dokumenty nutné k zápisu – žádost o přijetí, kopie rodného listu, ověřená kopie rozhodnutí o svěření dítěte do péče.

  Zákonný zástupce může písemně požádat o odklad povinné školní docházky. K žádosti musí doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

  Dokumenty je možno doručit následujícími způsoby:
  1. do datové schránky školy – 364mitv –  s uznávaným elektronickým podpisem,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( NELZE poslat prostý e-mail) – zastupcereditele@zsvelkapolom.cz,
  3. doporučeně poštou – ZŠ a MŠ Velká Polom, příspěvková organizace, Opavská 350, 747 64  Velká Polom,
  4. osobně – jen v nejnutnějším případě, po individuální domluvě času, pouze dne 13.4.2021 8-18 hodin.
  Všechny informace, včetně formulářů ke stažení,  jsou také na webových stránkách školy.

  Vedení ZŠ a MŠ Velká Polom