Adaptační kurz 6. tříd

Žáci 6. ročníků se zúčastnili od 18. – 20. září adaptačního kurzu na chatě Svoboda na Ostravici. Cílem kurzu bylo stmelení skupiny a posílení kolektivu hravou formou. Díky dobré spolupráci rodiny a školy se podařilo zajistit, že se kurzu účastnili téměř všichni žáci. Děti prožily tři dny plné her, zábavy a soutěží. Některé děti jely poprvé vlakem a některé trávily poprvé dny bez rodičů. Každý si odvážel nové zážitky a zkušenosti. Držíme šesťákům palce, ať se jim na 2. stupni daří.

Mgr.Lenka Martinková

Odkaz na foto zde

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Adaptační kurz 6. tříd

DRAKIÁDA

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DRAKIÁDA

Akce sboru PAPRSEK

Akce  podzim – zima   2017

ČT             14.9.           Velká  Polom –  vystoupení

ST – PÁ     27.9. – 29.9.    Bohušov – soustředění

SO             30.9.           Velká Polom,  sokolovna – vystoupení

SO             11.11.          Bělotín, Valentův podzim – festival sborů

SO             25.11.          Velká Polom, Den otevřených dveří – vystoupení

prosinec                        Ostrava, Astra – koncert

 

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akce sboru PAPRSEK

Volejbalový turnaj

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volejbalový turnaj

Dodatečný zápis do MŠ

Z důvodu uvolnění dvou míst pro děti v mateřské škole zahajujeme nové správní řízení pro zápis dětí do MŠ na školní rok 2017-2018 s nástupem od 29.9.2017

Počet volných míst : 2

Přihlášky odevzdávejte zástupci ředitele pro MŠ  Bc. Michaele Rychlé

Správní řízení bude probíhat v souladu s platnou směrnicí.

Termín odevzdání přihlášek do: 13.9.2017

Termín k nahlédnutí do spisu před podáním rozhodnutí: 19.9.201706

Termín odeslání rozhodnutí do: 25.9.2017

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dodatečný zápis do MŠ

Seznamy žáků 6. tříd

V příloze najdete rozdělení žáků našich 6.tříd. Zahajujeme v pondělí 4.9. v 8 hodin. Dostavte se do budovy 2. stupně naší školy, kde na vás budou čekat vaše třídní učitelky.

Seznam žáků 6. A zde

Seznam žáků 6. B zde

Seznam žáků 6. C zde

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seznamy žáků 6. tříd

Seznamy žáků 1. tříd

Rozdělení žáků do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 najdete v příloze. Zahájení školního roku proběhne v naší základní škole v pondělí 4.9. v 8 hodin. Po společném slavnostním zahájení školního roku vás ve svých třídách  třídní učitelé seznámí s další organizací a zodpoví vaše případné dotazy.

Seznamy 1. tříd zde.

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seznamy žáků 1. tříd

Zahájení školního roku 2017/2018

 

Letošní prázdniny se chýlí ke konci a škola již ožívá přípravami. Školní rok bude zahájen v pondělí 4. září v 8:05 hodin. Školáci dostavte se do budovy ZŠ. První školní den bude kratší, ukončení vyučování kolem 9:30 hodin.

Školní družina bude již v provozu v pondělí 4.9. Možnost ranní družiny od 6:30 hodin a po ukončení vyučování ŠD navazuje.

Pokud máte zájem o školní stravování, je nutné toto nahlásit svým třídním učitelům nebo přímo vedoucí školní jídelny – tel. 725 913 401. POZOR !! zájemci o oběd v pondělí 4.9.  se musí přihlásit vedoucí školní jídelny do pátku 1.9.

Organizace vyučování:

5.9.      vyučování 1. stupeň do 11:40 hod. a 2. stupeň do 12: 30 hod  (1. třídy do 10:00 –                                   navazuje ihned školní družina)

6.9.      vyučování dle rozvrhu tříd

Přejeme vám klidný a pohodový školní rok 2017/2018

skola

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zahájení školního roku 2017/2018