NOVINKY

 • Výsledky školního kola zeměpisné olympiády

  V prvním lednovém týdnu jsme realizovali elektronické školní kolo ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY.
  Soutěž byla dobrovolná a zúčastnilo se jí celkem 49 žáků a žákyň z II. stupně. Všem účastníkům děkujeme za úsilí při řešení otázek.
  V každé kategorii vždy nejlepší tři postupují do okresního kola, které se také uskuteční distanční formou v únoru 2021.
  GRATULUJEME VÍTĚZŮM!!!


 • Vánoční hra ADVENTNÍ KALENDÁŘ

  Vánoční svátky jsou za námi a s nimi i vánoční hra Adventní kalendář, které se mohli zúčastnit žáci druhého stupně.

  Postupně, den po dni, byly do úvodního obrázku přidávány videa s úkoly. A co na žáky čekalo?
  První den byl zahájen sběrem potravy pro lesní zvířata. V další dny se objevovalo zadání spojené s nějakým vyučovacím předmětem – např. matematikou, angličtinou, fyzikou, ale také hudební výchovou či tělocvikem. Čím si děti ve hře prošly, můžete vidět na následujících obrázcích, které zachycují kreativní ztvárnění některých úkolů.
  Více z této hry naleznete zde …


 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna do 22. ledna 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
  Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 4.ledna).


 • Výuka od 4. 1. 2021

  Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci bude výuka pro všechny žáky, vyjma žáků 1. a 2. třídy, probíhat pouze distanční formou dle rozvrhu níže. 
  Všem žákům, vyjma žáků 1. a 2. třídy, jsou odhlášeny obědy. Pokud má žák zájem o dotovaný oběd, musí si jej přihlásit ve dnech 30. – 31. 12. 2020 a může si jej odnést v jídlonosiči. Čas výdeje obědů do jídlonosičů bude upřesněn podle zájmu. Pro žáky 1. a 2. třídy bude v provozu školní družina. Rodiče nevstupují s dětmi do školy (prostoru šaten, vedení do třídy, apod.)
  Ve dnech 29. a 30. 12. 2020 je možno si opět zapůjčit tablety pro žáky k distanční výuce. Žáci, kteří si potřebují vzít učebnice a jiné pracovní pomůcky si je můžou vyzvednout  29. a 30. 12. vždy 8-10 hod.
  Rozvrh pro 1. stupeň ….(PDF 517 kB)
  Rozvrh pro 2. stupeň …(PDF 5 MB) 


 • Prodloužené vánoční prázdniny

  Vážení rodiče, milí žáci,

  dle rozhodnutí MŠMT je na pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020 vyhlášeno mimořádné volno (Dny boje proti Covidu), to znamená, že žáci půjdou do školy naposledy v pátek 18. 12. a následující dny již budou mít prázdné prázdniny.
  Na tyto dva dny (pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020) mohou rodiče čerpat ošetřovné.
  Školní družina v době uzavření školy nebude v provozu.
  Školní jídelna v době uzavření školy nebude v provozu. Žákům budou obědy odhlášeny.

  Předpokládaný nástup žáků do škol je 4. 1. 2021 .
  V případě přetrvání nynější situace a za stávajících opatření nastoupí 4.1.2021 do škol žáci 1. až 5. a 9. ročníku na prezenční výuku. Pro žáky 6. až 8. ročník ů se obnovuje rotační výuka – ve škole budou přítomny třídy 6.A, 6.B, 8.A, 8.C., distančně se budou vzdělávat třídy 6.C, 7.B, 7.A, 8.B.

  V průběhu prázdnin sledujte prosím zprávy ve školním systému Dm a webové stránky školy, kde budou upřesněny informace podle aktuální epidemické situace a nařízení vlády.

  Přejeme vám klidné svátky, pevné zdraví a těšíme se v roce 2021.

  Vedení školy