Společenský ples

ples2

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Společenský ples

Výroba adventních věnců

Kolektiv učitelů 1. stupně  ZŠ Vás srdečně zve na
TRADIČNÍ VÝROBU ADVENTNÍCH VĚNCŮ

adventni-venec25. listopadu v 16.30 hod.

K výrobě budou připraveny smrkové a jedlové větve, ostatní zeleň si prosím zajistěte. Svíce i dekorační materiál si můžete zakoupit přímo na místě. Samotná akce bude probíhat v respiriu školy, kde bude otevřen pro Vás i vstup do budovy.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výroba adventních věnců

Florbal dívky

Ve středu dne 9. 11. 2016 se konalo dívčí okresní kolo florbalového  turnaje základních škol, kterého se zúčastnily i dívky naší školy. Dívky ve složení Natálie Měchová, Jasmína Krištofová, Zora Demlová, Michaela Boleslavská, Karolína Světlíková, Lucie Ruferová, Viktorie Znášiková a Anežka Gojová vybojovaly krásné druhé místo ze čtyř týmů. Všem dívkám patří naše poděkování za reprezentaci školy.

florbal-2016

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Florbal dívky

Školní sportovní pohár

První soutěží školního sportovního poháru byl turnaj ve stolním tenise. Soutěže se zúčastnilo celkem 72 dětí.Turnaj probíhal během října a listopadu.Bylo odehráno celkem 246 utkání (tj.asi 500 setů).

Vítězové jednotlivých kategorií:

Mladší žáci –         Filip Neuwirth

Mladší žákyně –    Barbora Strnadová

Starší žáci –          Jan Kufel

Starší žákyně  –     Markéta Kňurová

Příští soutěží ŠSP bude Mikulášská laťka (v pátek 2.12.2016).

Průběžné výsledky ŠSK po první soutěži zde.

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní sportovní pohár

Informace pro žáky a rodiče 9.ročníku

Organizace přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2016/2017

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku
č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bude zejména:

  • sjednocení termínu pro odevzdání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na  1. března v prvním kole přijímacího řízení
  • konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou pro všechny formy vzdělávání
  • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
  • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány středním školám

V platnosti zůstávají v prvním kole přijímacího řízení dvě přihlášky. Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů zveřejní střední škola na seznamu přijatých uchazečů na svých internetových stránkách

Přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou:

  • 2 přihlášky
  • termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání – do 30. 11. 2016
  • zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ – leden 2017
  • talentové zkoušky – leden 2017
  • v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek do ostatních oborů

Celý příspěvek přijímací řízení zde

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro žáky a rodiče 9.ročníku

Diskotéka pro žáky 2. stupně

Spolek rodičů pořádá v pátek 4.11. v budově školy  DISKOTÉKU pro žáky 2. stupně. Začátek v 18:30 hodin, ukončení ve 21 hodin. Vezměte si klíček od šatní skřínky. Malé občerstvení bude připraveno. Přijďte všichni.

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Diskotéka pro žáky 2. stupně

Třídní schůzky

V úterý 8.11. v 16:30 hodin proběhne v jídelně základní školy schůze SRPŠ.Budete seznámeni s aktivitami spolku, který organizuje akce pro děti naší ZŠ a plánem rozpočtu spolku. Na členské schůzi bude schválena výše členského příspěvku pro školní rok 2016/2017.Po ukončení schůze proběhnou ve třídách třídní schůzky.

min

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Třídní schůzky

Výtvarná soutěž 1. stupně

IMG_2312

V měsíci říjnu proběhla výtvarná soutěž  na téma ,,Barevný podzim“, ve které se děti snažily za použití různých technik ztvárnit svůj pohled na podzimní přírodu. Porota neměla jednoduchý úkol vybrat z každé třídy tři nejlepší a nejzajímavější práce. Ohodnocené děti převzaly malou sladkou odměnu.

1.A  Věra Kořená, Rozálie Ploticová, Matyáš Sobek

1.B  Kristýna Baronová, Nela Popková, Natálie Musialová

2.A  Kateřina Kališová, Alena Zapletalová,Dominik Schwarz

2.B  Lucie Maláčová, Šimon Bakeš, Markéta Köhlerová

3.A  Jakub Slaný, Renata Jurečková, Marie Hablawetzová

3.B Stela Borková, Dagmar Večeřová, Julie Španělová

4.A  Michael Tománek, Viktorie Znášiková, Nina Vavříková

4.B   Sára Procházková, Karolína Světlíková, Šimon Krátký

5.A  Jakub Gajdorus, Adéla Divišová, Karolína Boleslavská

5.B  Viktor Vavřík, Jasmína Krištofová, Sofie Závodníková

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výtvarná soutěž 1. stupně