Na Kopečku Horní Lhota

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA NA KOPEČKU

Motto: „Nezapomínej si užívat cestu…“

KONTAKT: tel.č. kancelář 552 309 171, tel.č. třída 552 309 151
email: msnakopecku@zsvelkapolom.cz

Výše školného na školní rok 2023/2024

–       celodenní pobyt                                                         400 Kč / měsíc

–       polodenní pobyt, nebo 5 dnů v měsíci               266 Kč / měsíc

–       MŠ denní sazba při omezení provozu                  19 Kč / den

Naše Mateřská škola stojí na malém kopečku na konci vesnice Horní Lhota. Je to klasická vesnická jednotřídka s dětmi ve věku od dvou do šesti let. Rádi chodíme do vesnice a do přírody, ta je všude kolem nás. Je tu louka s ovocnými stromy, hřiště a polní cesta, kterou chodíme do lesa. Školní zahrada má několik přírodních koutků, zahradní domeček, pískoviště a dvě dřevěné sestavy. Jedna je s průlezkou a dvěma houpačkami a druhá se skluzavkou s několika typy výstupu. Je na ní několik možností úkrytů, které děti využívají jako domečky.
Při činnostech s dětmi hodně využíváme poznatky vycházející z pozorování přírody, z podnětů, které nám nabízí okolí i naše vesnice. Vytváříme tak přirozené vazby dětí ke svému rodišti, k přírodě a tím i k sobě samotným. Naším záměrem a zároveň přáním je vytvořit dětem školku plnou pohody, radosti, tvořivosti a dobrých kamarádů. Chceme, aby se u nás cítily dobře a těšily se na další den s námi.

NADSTANDARDNÍ A JINÉ AKTIVITY V NAŠÍ ŠKOLCE

DEN S KNÍŽKOU NEBO HRAČKOVÝ DEN

Někdy vyhlásíme den s knížkou nebo hračkový den. Ten den si děti přinesou do školky svou oblíbenou hračku nebo knihu. Knihy si prohlédneme, z některé si přečteme úryvek. Pokud mezi nimi najdeme nějakou hodně zajímavou, využijeme ji při další práci s dětmi.

SYSTÉM PRÁCE S HETEROGENNÍ SKUPINOU

Ačkoli jsme školka jednotřídní se smíšenou skupinou dětí, snažíme se nabízet dětem i činnosti v menších homogenních skupinách. Jde to v době, kdy se učitelky právě překrývají, tedy v době 9.30-11.45hod.
Můžeme děti dělit dle potřeby u řízených činností, při nácviku sebeobslužných činností, při upevňování hygienických návyků v umývárně atd. Děti si dělíme podle věku do dvou skupin, které jsme pojmenovaly: Koblížci děti 2 až 4leté a Lišáci děti 5 až 6leté.
Pracujeme s dětmi také individuálně, nebo je dělíme do dvojic nebo více menších skupin. Podporujeme tak jejich soustředění, pozornost, touhu prosadit se, ale i schopnost podřídit se a samozřejmě také spolupracovat.

PROJEKT „DOMEČKU, KDO V TOBĚ BYDLÍ“

Byl zahájen v roce 2018/2019. Jde nám v něm především o to, aby se děti seznámily prostřednictvím přímé ukázky a prožitku s něčím novým, a také o navázání užší spolupráce s rodinami našich dětí a i s dalšími rodinami a spolky v Horní Lhotě. V základu jde vlastně o „návštěvy“, kde bychom si prohlédli např. něčí zahradu s ovocem a zeleninou, garáž, dílnu, dvorek s domácími zvířaty, chovatelskou stanici atd. Součástí projektu jsou samozřejmě i jakékoli další formy spolupráce, pomoc škole, sponzorství atd. Pro ty, kteří se zapojí do projektu, máme připravenou odměnu- visačku s domečkem, který děti samy vyrobily.

ZDRAVÉ NAROZENINY

Zdravá oslava narozenin v MŠ probíhá už pátým rokem. Když má dítě narozeniny, přinese dětem do školky něco zdravého. Většinou je to ovoce nebo zelenina, někdy džus, sušené ovoce, oříšky atd.  S oslavencem si zatančíme v kroužku na Narozeninovou písničku, popřejeme mu, předáme drobný dáreček a potom připravíme zdravý piknik. Podporujeme tak u dětí konzumaci zdravých potravin, učíme je přemýšlet nad tím co je a co není zdravé.

POHYB NAVÍC

Pro pohybové aktivity máme možnost využívat tělocvičnu Obce (1x týdně), dále fotbalové a víceúčelové hřiště TJ Sokol.

O DĚTI SE STARAJÍ

Vedoucí učitelka: Bc. Blanka Kozáková
Učitelka: Bc. Martina Celárková
Školnice a výdej stravy: Lenka Janíčková
Chůva: DiS. Denisa Grigarová

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT

 • Oblečení do třídy, které si může zašpinit.
 • Oblečení na ven, které si může zašpinit (tepláky). Podporujeme hry s přírodninami a s přírodním materiálem jako je písek, kamínky, hlína atd. Chodíme si hrát na zahradu, na louku, do lesa.
 • Přezůvky – nejlépe papuče, nebo obuv s pevnou patou, nazouváky nebo crocsy ne! Pokuste se zvolit takové papuče, které si umí samy obout. Pokud mají přesky nebo tkaničky nezvládnou to, vždy potřebuje paní učitelku, i když by to rády dokázaly, jako ostatní děti.
 • Jedno náhradní oblečení (dle potřeby i více), na to máme ve školce v přihrádce každého dítěte červenou tašku. Průběžně si tašku kontrolujte a doplňujte.
 • Pyžamko – děti, které spí.
 • Hrníček, nejlépe plastový, který budou mít děti celý den na chodbě na stolečku. Využíváme je průběžně pro pitný režim.
 • Kartáček na zuby.
 • Pohodlnou obuv na ven, když je mokro doporučujeme gumáky.
 • V zimních měsících chodíme do tělocvičny, proto potřebují tenisky, nebo botasky, které máme celou zimu uloženy ve školce. Ty přineste v listopadu.
 • Děti nepotřebují do školky nosit hračky, mohou si nosit hračku na spaní, nebo svůj oblíbený polštářek.

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

Odhlášení dítěte nám zatelefonujte, nebo zapisujte do sešitu na okně v šatně a to vždy den předem do 8.00hod., nebo můžete volat přímo do jídelny a to do 9.00hod. Odhlásit dítě ze stravy můžete také prostřednictvím webových stránek, na hlavní straně v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA.
Při nemoci dítěte to většinou den předem nevíte, v tom případě si můžete přijít pro oběd ve 12.15hod. do vlastních jídlonosičů, ale vždy jen první den nepřítomnosti dítěte. Zvoňte na zvonek – kuchyň.
Na další dny už musí být dítě odhlášeno.
Pokud zapomenete dítě odhlásit, automaticky ho po dvou dnech odhlásíme. Počítejte tedy s tím, že si ho musíte zase den předem do 8.00hod. přihlásit.

O CO SE SNAŽÍME

 • zajišťujeme rovný přístup všech dětí k veškerým činnostem
 • respektujeme individualitu dítěte
 • upřednostňujeme svobodnou volbu činností, nenásilné vedení dítěte
 • vytváříme radostnou, laskavou a vstřícnou atmosféru
 • propagujeme otevřenost k rodičům i veřejnosti
 • umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa
 • nacházíme odpovědi na otázky dětí
 • rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí
 • uplatňujeme formy prožitkového a kooperativního učení
 • využíváme dětské spontánnosti a nápodoby
 • vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci
 • dbáme na bezpečí dětí
 • dbáme na dodržování pravidel

DEN U NÁS NA KOPEČKU

6.30 – 8.00
Děti přicházejí do MŠ, povídáme si, hrajeme si, věnujeme se dětem individuálně. Některé činnosti už směřujeme k týdennímu tématu, činnosti jsou částečně řízené, řízené i spontánní.
8.00 – 8.30
Pohybová chvilka
8.30 – 8.45
Ranní kruh – povídáme si o tom, co nás zajímá.
8.45 – 9.15
Hygiena, svačinka
9.15 – 9.45
Pokračuje řízená činnost podle Třídního vzdělávacího programu.
9.45 – 11.30
Oblékání, pobyt venku
11.30 – 12.15
Hygiena, oběd
12.15 – 12.30
Hygiena po obědě, některé děti odcházejí po obědě domů.
12.30 – 14.15
Čtení pohádky, poslech relaxační hudby, převlékání, odpočinek, klidové aktivity pro děti, které nespí.
14.15- 14.30
Vstávání, převlékání, pohybová chvilka.
14.30 – 15.00
Hygiena, svačinka.
15.00 – 16.30
Hry a činnosti podle výběru dětí. Děti odcházejí domů.

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
„Se zvířátky tam a zpět, prozkoumáme celý svět“

Témata na celý školní rok jsou rozdělena do čtyř bloků podle ročního období.

KRÁSY PODZIMU

Témata:
Cestou necestou
Pejsek a kočička
Strašidelný les
O veliké řepě
Skákal pes
Máme plné košíky
Kočka leze dírou
Podzimní listování

KRÁSY ZIMY

Témata:
Boudo, budko
Adventní počítání
Vánoce
Já jsem, ty jsi
Myška stůně
Zimohrátky
Princeznička na bále
O zimě

 

KRÁSY JARA

Témata:

Jaro už se chystá

Krtek zahradník

Jarní bublání

Čarodějnice

Krtek a autíčko

Jaro ne statku

U nás doma

Krtek a jaro

KRÁSY LÉTA

Témata:

Výlet

Den dětí

Naši záchranáři

Letní loučení

HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY

V roce 1950 měla rozrůstající se Horní Lhota 116 obytných domů a 487 obyvatel. Proto byla dne 26.9.1950 slavnostně otevřena nová, prostorná, moderní škola s tělocvičnou, bytem pro ředitele a s místnostmi pro obec. Ihned po otevření Obecné školy byla zřízena i Mateřská škola s polodenním vyučováním.
Bohužel od 1. září 1975 byla dvoutřídní Základní devítiletá škola s 1. – 5. postupným ročníkem v Horní Lhotě změněna pro nedostatek žáků na jednotřídní a následně byla1.října 1988 zcela zrušena. Po dokončení přístavby Základní školy ve Velké Polomi již dojížděly všechny děti z Horní Lhoty do Velké Polomi. Budova Základní školy v Horní Lhotě byla předána TJ sokol. Mateřská škola přestala využívat jídelnu a kuchyň v suterénu, a jako náhradu dostala místnost bývalé družiny a Českého červeného kříže, dnešní kuchyň, kancelář a jídelnu. Schodiště do suterénu bylo zazděno a na jeho místě byl vytvořen sklad pomůcek.
Od 1.ledna 2003 se Mateřská škola stala součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Velká Polom, př.org., který tvoří ZŠ Velká Polom, MŠ Velká Polom a MŠ Horní Lhota.
Po roce 2004 klesl počet dětí v Mateřské škole, zastupitelstvo obce jednalo o jejím zrušení, ke kterému ale nedošlo. Mateřská škola se udržela pouze s desíti zapsanými dětmi.
V září 2012 jsme naši Mateřskou školu pojmenovali „Mateřská škola Na Kopečku“. Dětí stále přibývalo, došlo k navýšení počtu žáků o čtyři, na celkový počet dvacetosm. Abychom dodrželi hygienické normy, nechali jsme do umývárny instalovat navíc jedno umyvadlo a jeden záchodek. Bylo to pouze provizorní řešení a vedlo nás k postupné rekonstrukci celé školy včetně nábytku, umýváren, šaten, zateplení budovy atd. Dnes je Mateřská škola jako nová. Je prostorná, čistá a velmi hezká.