NOVINKY

 • Provoz školy od 17. 5. 2021

  1. stupeň- všechny děti chodí prezenčně do školy, – testování probíhá 1x týdně (v pondělí v 7:30 ve třídách, pro všechny žáky),- platí stále stejné výjimky z testování, stejně jako postup při nesouhlasu s testováním. Obědy jsou všem dětem přihlášeny, ŠD v provozu včetně ranní družiny
  2. stupeň- pokračuje v rotaci, ve škole jsou prezenčně třídy 6. C, 7. A, 8. A, 8. C, 9. A – testování 2x týdně (pondělí a čtvrtek) ve dvou  vlnách 7:15 a 7:40 dle tabulky – platí stále stejné výjimky z testování, stejně jako postup při nesouhlasu s testováním – obědy jsou všem dětem přihlášeny.

  Od 24. 5. 2021 pak budou chodit všichni žáci 1. i 2. stupně prezenčně do školy, frekvence testování bude 1. stupeň 1x týdně, 2. stupeň 2x týdně. Testování bude probíhat ve třídách v 7:30 pro všechny žáky. Všem žáků budou přihlášeny obědy.
  Zároveň tímto žádáme o vrácení zapůjčených tabletů.
  VRACENÍ TABLETŮ:
  1. stupeň – v týdnu 17. – 21. 5. 2021
  2. stupeň – v týdnu 24. – 28. 5. 2021


 • Páteční setkávání s vědci

  První dva pátky v květnu se náš devátý ročník zúčastnil webinářů, které poskytují vědci pod záštitou Akademie věd ČR. Ta nabízí desítky přednášek pro základní školy od přírodních věd jako je Vesmír, Země až po humanitní témata. I naše škola se zapojila a požádala několik vědců o zpestření distanční výuky. První beseda se týkala čtení genetické informace, druhá se zaobírala Zemi jakožto dynamickou planetou a vznikem hornin a minerálů. Protože žáky devátého ročníku přednášky zaujaly, rozhodli jsme se oslovit další akademické pracovníky a požádat je o pokračování pátečních setkání s vědou. Již nyní se těšíme na třetí přednášku, a to na téma Vesmír.


 • Rozhodnutí o přijetí do MŠ

  Rozhodnutí o přijetí do MŠ Velká Polom.

  Rozhodnutí o přijetí do MŠ Horní Lhota.


 • Den Země

  Ani tento rok jsme nezapomněli na naši planetu a připomenuli si Den Země, který připadá každý rok na 22.dubna. Protože žáci druhého stupně byli stále doma zahleděni do počítačů, přemýšleli jsme, jak je alespoň na chvíli od nich odtrhnout, a přitom oslavit mezinárodní den. Nakonec jsme přišli s nápadem vytvořit pohlednici velikosti A4, jejíž středem bude cokoliv, co pro žáky znamená nejen slovo Země.

  A jak se s pohlednicí žáci poprali, můžete vidět na několika fotografiích … klikněte zde.

   Za nás mají určitě všichni za kreativitu.


 • NÁVRAT ŽÁKŮ 2. ST. DO ŠKOLY A ZMĚNY S TÍM SOUVISEJÍCÍ

  Žáci druhého stupně se do lavic vrátí 10. května 2021:

  • Třídy 6. A, 6. B, 7. B, 8. B, 9. B přijdou do školy 10. 5. 2021
  • Třídy 6. C, 7. A, 8. A, 8. C, 9. A přijdou do školy 17. 5. 2021

  Testování před vyučováním

  • pondělí a čtvrtek (pro žáky 2. stupně)
  • pondělí (pro žáky 1. stupně)
  • děti přijdou do školy a otestují se

  Žáci 1. st. vchází do školy přes vrátnici a šatnu do třídy, kde se otestují ve volných třídách na 1. stupni.
  Žáci 2. stupně od 10. 5. vchází do školy přes vrátnici – nejprve se ve třídách 7. A, 8. A, 9. A otestují, poté jdou do šatny a do kmenových tříd. Žáci 2. stupně od 17. 5. vchází do školy vchodem od tělocvičny – nejprve se otestují ve třídách 6. A, 6. B, 9. B a poté jdou do šatny a do kmenových tříd.
  Zůstává zachováno testování ve skupinách 7:15 a 7:40. Tabulka pro žáky 2. st., kde se zapíší na testování zde: https://drive.google.com/file/d/1kDKx1lvXC4Z1KhKD4Cxm4oh-XylsUFk7/view?usp=sharing

  Instruktážní video: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=6s
  MŠMT uvádí, že dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Dále MŠMT uvádí, že pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob výuky. 

  Žák nemusí být testován v případě, že se prokáže:
  – dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru Sars-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  – dokladem o negativním výsledku  POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru Sars-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  – certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, a od  aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o  léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

  Vyučování

  • děti, které chodí do školy, se budou vyučovat podle rozvrhu prezenční výuky platného od 01.09.2020, ostatní pak podle rozvrhu distanční výuky.

  Stravování

  • ve školní jídelně podle skupin a podle daného rozpisu
  • přihlášeny budou obědy všem dětem na prezenční výuce, které se ve škole běžně stravují

  Hygienické pokyny

  • žáci a zaměstnanci s příznaky onemocnění nesmí do budovy školy vstoupit (v případě alergií je nutné potvrzení lékaře)
  • žáci nosí chirurgické roušky, učitelé nosí respirátory – vnitřní prostory,
  • na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry
  • testování se provádí ráno v pondělí a ve čtvrtek (2.st.)
  • v případě, že žák přijde do školy dnech testování pozdě, bude otestován při příchodu – bez negativního testu nesmí vstoupit do výuky
  • je doporučováno časté mytí rukou a dezinfekce
  • ve třídách bude intenzivně větráno – doporučujeme teplé oblečení
  • je doporučováno používání jednorázových kapesníků
  • žáci budou mít část výuky venku
  • je doporučován rozestup mezi žáky
  • bude vyžadována osobní odpovědnost za dodržování pravidel