NOVINKY

 • Informační schůzka pro žáky budoucích 1. ročníků
 • Informační schůzka pro žáky budoucích 6. ročníků

  Schůzka v online prostředí Meet pro rodiče žáků budoucích 6. ročníků bude v pondělí 31. 5. 2021 v 17:00 na tomto odkazu: meet.google.com/fsy-aaxf-iej
  Ke schůzce se stačí prokliknout odkazem v daném termínu a čase.


 • Provoz školy od 17. 5. 2021

  1. stupeň- všechny děti chodí prezenčně do školy, – testování probíhá 1x týdně (v pondělí v 7:30 ve třídách, pro všechny žáky),- platí stále stejné výjimky z testování, stejně jako postup při nesouhlasu s testováním. Obědy jsou všem dětem přihlášeny, ŠD v provozu včetně ranní družiny
  2. stupeň- pokračuje v rotaci, ve škole jsou prezenčně třídy 6. C, 7. A, 8. A, 8. C, 9. A – testování 2x týdně (pondělí a čtvrtek) ve dvou  vlnách 7:15 a 7:40 dle tabulky – platí stále stejné výjimky z testování, stejně jako postup při nesouhlasu s testováním – obědy jsou všem dětem přihlášeny.

  Od 24. 5. 2021 pak budou chodit všichni žáci 1. i 2. stupně prezenčně do školy, frekvence testování bude 1. stupeň 1x týdně, 2. stupeň 1x týdně. Testování bude probíhat ve třídách v 7:30 pro všechny žáky. Všem žáků budou přihlášeny obědy.
  Zároveň tímto žádáme o vrácení zapůjčených tabletů.
  VRACENÍ TABLETŮ:
  1. stupeň – v týdnu 17. – 21. 5. 2021
  2. stupeň – v týdnu 24. – 28. 5. 2021


 • Páteční setkávání s vědci

  První dva pátky v květnu se náš devátý ročník zúčastnil webinářů, které poskytují vědci pod záštitou Akademie věd ČR. Ta nabízí desítky přednášek pro základní školy od přírodních věd jako je Vesmír, Země až po humanitní témata. I naše škola se zapojila a požádala několik vědců o zpestření distanční výuky. První beseda se týkala čtení genetické informace, druhá se zaobírala Zemi jakožto dynamickou planetou a vznikem hornin a minerálů. Protože žáky devátého ročníku přednášky zaujaly, rozhodli jsme se oslovit další akademické pracovníky a požádat je o pokračování pátečních setkání s vědou. Již nyní se těšíme na třetí přednášku, a to na téma Vesmír.


 • Rozhodnutí o přijetí do MŠ

  Rozhodnutí o přijetí do MŠ Velká Polom.

  Rozhodnutí o přijetí do MŠ Horní Lhota.