Přejeme všem krásné prázdniny plné zážitků.

T – Mobile Olympijský běh

Dne 21.6. proběhl na naší škole T-Mobile Olympijský běh. Akcí si připomínáme mezinárodní Olympijský den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru. Různí běžci, různá místa, olympijská myšlenka. Na olympijském běhu jde především o to se hýbat a hlavně pro radost.

Běhu se zúčastnily děti z mateřské školky, které běžely 60 m, žáci prvního stupně, kteří běželi jedno kolo kolem fotbalového hřiště což je asi 300m a žáci druhého stupně běželi dvě kola tedy kolem 600 m.  Žáci třídy 7.C si připravili pro všechny úvodní představení olympijských her a zahájení běhu.

Všechny děti se úkolu zhostily výborně, vzájemně se povzbuzovaly a všichni jedno kolo zvládli. I paní učitelky z prvního stupně a pan učitel se zapojili a povzbudily své děti. Děti z mateřské školky jako správní závodníci byli vybaveni startovními čísly a při povelu start vyběhli jako blesk na svých 60m. A některé jejich časy byly velmi rychlé. Žáci druhého stupně se poprali s dvěmi koly se ctí a povzbuzování jejich spolužáků jim moc pomohlo.

Všechny děti byly odměněny medailí, diplomem a malou raw tyčinkou. Nejlepší či nejrychlejší běžce jsme odměnili malými odměnami a vyhlásili výsledky.

Den se povedl, počasí nám vyšlo a moc jsme si to užili.

První republika

První republika je název a zároveň okruh témat prvního ročníku dějepisné soutěže pro žáky našich devátých tříd. Zápolení o nejlepšího historika školy se konalo v symbolické datum 6. 6. Soutěžící museli prokázat nejen základní znalosti, které nabyli při vyučování. Otázky prověřily jejich komplexní znalost tohoto historického období. Posuďte sami zde.

A kdo nakonec vystoupil na pomyslné stupně vítězů? Nejlépe proplul nástrahami šedesátiminutového testu Patrik Curylo z IX.C. O jediný bod za ním skončil Tomáš Filipčík z IX.A, třetí místo obsadil Šimon Krátký z IX.B.

Všem soutěžícím blahopřejeme, děkujeme za účast a přejeme hodně zábavy a poučení při dalším setkávání s historií.

Libor Škop

Školní laboratoř

25. května jsem se společně s dalšími spolužáky zúčastnila chemického dne pro budoucí prvňáčky. Na začátku jsme byli všichni tak trochu nervózní, ale zároveň natěšení na to, jak to celé bude probíhat. Každý z nás měl roli buď vědce nebo průvodce. Celým programem také děti provázeli dva speciální (ne)profesionální chemici, kteří si pro děti připravili vtipné scénky jak na úvod, tak závěr jejich návštěvy. Jako jeden z vědců jsem měla své stanoviště. Děti si u mě na papírový talíř vytvořily stádia motýla z těstovin. Jako první měly za úkol vybarvit si větev s listy, které už byly předem předkreslené na papírových talířích, poté jsme společně přiřadili těstoviny podle tvaru k jednotlivým stadiím a nakonec jsem jim tam všechny těstoviny přilepila lepicí pistolí. Aby ale měli talíř kompletní, musely si na jiném stanovišti dobarvit motýla, který už byl předem obarvený řepou a červeným zelím. Na něho poté kapaly například ocet nebo jedlou sodu, což udělalo, že se motýlovi měnily barvy. Už hotového motýla pak přinesly ke mně, kde jsem jim ho přilepila na lístek poslední fáze vývoje. Během dopoledne skupinky navštívily ještě další tři stanoviště. Pokus, co děti hodně bavil, byla Nenewtonovská kapalina složená ze škrobu a vody. Dále si vyrobily lávovou lampu pomocí oleje a šumivých tablet a jako poslední se pokusily nafouknout balónek bez použití dechu. Po dokončení všech stanovišť nás čekal závěrečný pokus s hořící rukou našich (ne)profesionálních chemiků, který udělal na děti velký dojem. Po předání malých odměn a diplomů nám už nezbývalo nic jiného, než se s dětmi rozloučit a popřát, ať se jim po prázdninách ve škole líbí. Nakonec se vše povedlo a myslím si, že jak děti, tak my jsme si celé dopoledne užili.

                                                                                                               Simona Rožková 9.C

                                                                                                                      

Fotbalový turnaj

V květnu se naši žáci zúčastnili turnaje ve fotbale mezi školami.

Ve dnech 19. a 20.5. se turnaje zúčastnili kluci 8. a 9. tříd. První den byl postupový a druhý den již finále nejlepších škol a boj o medaile. Kluci bojovali výborně a se ctí a i když kluci nevybojovali medailové pozice, zapsali jsme se jako škola, se kterou se musí počítat a být ve střehu. Turnaje se zúčastnili tito žáci: Daniel Válek, Jiří Filipčík, Samuel Šumný, Matěj Majling, Michal Bolek, Dušan Vojtek, Tomáš Kabeš, Tomáš Filipčík, Vít Pleva, Michal Barilič.

Dne 2.5. se konal turnaj pro chlapce 6. a 7. třídy. Tentokrát se hrálo vše v jeden den. Opět jsme nevybojovali medailové pozice, ale kluci hráli velmi dobře a statečně a také dali o sobě vědět, že se s nimi musí počítat.

Turnaje se zúčastnili: Antonín Výtisk, Robert Richter, Dominik Jahn, Matyáš Sobek, Michal Bakeš, František Galdia, Pavel Kudela, Jakub Chalachan, Jakub Čížek, Patrik Klobouk a Dominik Schwarz

Všem chlapcům moc děkujeme za reprezentaci školy !!

Terénní cvičení

Dne 26. 05. 2022 se na školní zahradě uskutečnilo pro 6. ročníky terénní cvičení. Ráno jsme se s dobrou náladou všichni sešli v 7:45 na školní zahradě. Paní učitelky nás rozřadily do skupinek a v 8:00 jsme vyrazili na stanoviště. Prošli jsme dohromady 10 stanovišť, které se týkaly především zeměpisu a přírodopisu ale také matematiky či fyziky. Například na 1. stanovišti jsme se učili první pomoc na nebohé figuríně „Arnoštovi“.  Šesté stanoviště bylo těžké na orientaci, jelikož jsme se učili s buzolou a azimutem. 

Vše proběhlo bez zádrhelů. Počasí nám přálo, takže jsem se od rána nezastavili. Byli jsme šikovní a spolupracovali jsme mezi sebou. Nejvíce nás bavila první pomoc, ale také vytváření rámečků s květinami. Moc děkujeme za krásný zážitek.

                                                           Tomáš Berger, Nela Popková, Nela Prchalová a Věra Kořená, 6. ABC

Zvláštní zápis do MŠ Horní Lhota

je určen výhradně pro ukrajinské občany, kterým byla poskytnutá dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu 90 dní za  účelem strpění (nevztahuje se na ostatní cizince).

Zvláštní zápis  proběhne  9. 6. 2022 v MŠ Na Kopečku v Horní Lhotě od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Vyzvedávání tiskopisů k zvláštnímu zápisu proběhne 2. 6. 2022

v MŠ NA Kopečku v Horní Lhotě od 8.00 hod. do 10.00  hod.

Předpokládaný počet míst 0

U přijímacího řízení bude požadováno:

 •  doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo o dočasné ochraně)
 • doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci ( v žádosti o přijetí)
 • vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání + evidenční list+ další tiskopisy

Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii přijímací řízení do MŠ u českých dětí viz. naše webové stánky MŠ.

Rozhoduje trvalý pobyt dítěte v obci a věk dítěte.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zásilkou do vlastních rukou žadatele.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračním číslem, které vám bude sděleno při zápisu a bude nejpozději do 30 dnů od zápisu vyvěšeno na webových stánkách školy.

Zvláštní zápis do MŠ Velká Polom

je určen výhradně pro ukrajinské občany, kterým byla poskytnutá dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu 90 dní za  účelem strpění ( nevztahuje se na ostatní cizince).

Zvláštní zápis  proběhne 9. 6. 2022 v MŠ U Rákosníčka ve Velké Polomi od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Vyzvedávání tiskopisů k zvláštnímu zápisu proběhne 2. 6. 2022

v MŠ U Rákosníčka ve Velké Polomi od 8. 00 hod. do 10.00 hod.

Předpokládaný počet míst 1

U přijímacího řízení bude požadováno:

 •  doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce ( vízum strpění nebo o dočasné ochraně)
 • doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci ( v žádosti o přijetí)
 • vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání + evidenční list+ další tiskopisy

Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii přijímací řízení do MŠ u českých dětí viz. naše webové stánky MŠ.

Rozhoduje trvalý pobyt dítěte v obci a věk dítěte.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zásilkou do vlastních rukou žadatele.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračním číslem, které vám bude sděleno při zápisu a bude nejpozději do 30 dnů od zápisu vyvěšeno na webových stánkách školy.

Dětské sportovní odpoledne

McDonalds Cup

SLAVÍME ÚSPĚCH NAŠICH FOTBALISTŮ
3. 5. 2022 se vybraní žáci našich 4.  a 5. tříd zúčastnili okresního kola turnaje McDonalds Cup. Vybojovali krásné druhé místo! Chlapci, děkujeme Vám za výbornou reprezentaci naší školy. O úspěch se zasloužili: Oliver Sobek, Vojtěch Musial, Michal Žídek, Filip Žídek, Filip Sztefek, Jakub Sztefek, Samuel Chudoba, Glib Zvekov, Radovan Křivý, Radek Florián, Jonáš Malík, Vojtěch Lalík. Ocenění patří také všem trenérům TJ Velká Polom, kteří s chlapci pravidelně trénují. Děkujeme Josefu Bartošovi za spolupráci a skvělou podporu školního týmu. 

Den otevřených dveří

Planetárium

Ve dnech 20.4 a 25.4. žáci druhého stupně v rámci připomenutí Dne Země a v rámci výuky zeměpisu
navštívili Planetárium v Ostravě. Každý ročník měl program v planetáriu (hvězdná obloha a tematický
film) a prohlídku experimentária planetária. Šestý a devátý ročník také navštívili hvězdárnu. Žáci si
mohli zopakovat své znalosti ze zeměpisu, fyziky, chemie a dalších předmětů.

Projektový den ve Vyncke

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 žáci osmého ročníku absolvovali projektový den ve výrobní společnosti Vyncke v Chlebovicích. Zaměstnanci belgické nadnárodní společnosti představili žákům svůj produkt – velký energetický celek na spalování biomasy. Věříme, že návštěva Vyncke žáky motivovala k aktivnějšímu přístupu k angličtině, a že se žákům technického založení otevřely nové obzory. Vážení rodiče, uvítáme možnost vzít naše žáky i do jiných firem. Pomůžete nám tak pro žáky zprostředkovat zážitek z reálného pracovního prostředí v různých oblastech. Budeme rádi za Vaše případné nabídky. H. Mihulová

Zlepši si techniku 2022

Umístění našich žáků v soutěži a foto naleznete zde

Okresní kolo olympiády v českém jazyce

V lednu letošního roku se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Na 1. místě se umístila Nela Havrlantová z 9. C a na místě druhém pak Alžběta Hošková z 8. A. Obě dívky postoupily do okresního kola, které se konalo 28. 3. v Ostravě. Z celkového počtu 96 účastníků se naše žákyně umístily na velmi krásných místech. Nela Havrlantová skončila na 13. příčce, Alžběta Hošková pak na 15. místě. Oběma žákyním moc děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Mgr. Ivana Měchová

Olympiáda v anglickém jazyce

Na počátku března se na naší škole konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěže, ve které bylo třeba prokázat několik anglických dovedností (poslech, mluvení, čtení), se k našemu velkému překvapení zúčastnilo 23 žáků a žákyň z osmých a devátých tříd. Jejich výkony byly velmi potěšující, do okresného kola mohl ovšem postoupit pouze vítěz, kterým se stala Pavlína Skalská z 9.C. Na druhém místě se pak umístila Alžběta Hošková z 8.A a třetí příčku obsadila Julie Demlová z 8.B. 

Všem zúčastněným moc děkujeme a budeme se těšit na další ročník!

V okresním kole, které se konalo 15.března v Ostravě, se Pavlína Skalská umístila na krásném 6.místě z 32 zúčastněných žáků a žákyň. Tímto bychom jí chtěli pogratulovat ke skvělému výsledku a také poděkovat za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Michaela Friedecká a Mgr. Simona Kravčenko

Úplata za vzdělávání na školní rok 2022/2023

MŠ celodenní pobyt: 400,- Kč/měsíc
MŠ pobyt 4 hod. denně nebo 5 dnů v měsíci: 266 Kč/měsíc
MŠ denní sazba v červenci a srpnu 2023: 19,- Kč/den
ŠD: 300,- Kč/měsíc

Březen – měsíc knihy

Celý březen provázela naši školu akce s názvem Březen – měsíc knihy. V rámci této akce jsme uspořádali s žáky osmých a devátých tříd čtení pro první třídy. Jeden den se na dvě hodiny naši žáci přesunuli do prvních ročníků a předčítali jim známé pohádky: O pejskovi a Kočičce, Včelí medvídci, Devatero pohádek. Také první třídy nám ukázaly, jak již dokáží krásně číst. Celá akce byla doprovázena také říkankami a drobnými pohybovými cvičeními, to abychom si připomněli, co všechno jsme se kdysi i my v prvních třídách naučili. Starší žáci si akci moc užili a prvňáčci si odnesli například to, že při čtení mohou zažívat pestrou paletu emocí, zážitků a také že čtení může dělat lidem radost.

Mgr. Ivana Měchová

Změna ceny stravného od 1.4.2022

Informace zde

Výukový program – Svět minerálů

Během února a března jsme navštívili Geologický pavilon prof. F. Pošepného na VŠB-TUO.  Ať už pěšky nebo autobusem, všichni žáci v pořádku dorazili do pavilonu. V učebně nám k tomu paní průvodkyně řekla jen základy a jak to bude probíhat, za tu stručnost opravdu děkujeme. Pak už naše kroky mířili k vitrínám s „kamením“. V druhém patře jsme se zastavili jen krátce, a to na velkou kostru T-Rexe, pár trilobitů, korálů a tak dále. Ve třetím patře nás čekalo povídání o minerálech, což byl náš hlavní program. Paní nám o tom vždy něco řekla a my si to pěkně všechno prohlídli. Naši pozornost upoutal i diamant, ale paradoxně více nás zaujaly například sulfidy, které byly svým vzhledem o dost zajímavější. Po prohlédnutí všeho, co bylo v plánu, jsme se přesunuli do místnosti s hrami a aktivitami, které měly ověřit naši pozornost. Všechno přiřazování, ať už vlastností nebo jmen, jsme zvládli, a to byl konec našeho programu. I když to možná nebyl výlet, který bychom si po téměř dvou letech distanční výuky představovali, tak přijímáme cokoli, kde strávíme čas spolu a na jiném místě, než jsou naše třídy. Za možnost se zde podívat a něco nového se naučit, děkujeme.

Simona Rožková  9.C


ODISbus

Dne 24.2. byl ke škole přistaven ODISbus, kde měli žáci 6. ročníků program o hromadné dopravě a její návaznosti na životní prostředí. Žáci se dozvěděli spoustu informací o různých typech dopravy a o možnostech dopravního integrovaného systému – využití ODISky ve vlacích, autobuse, tramvajích i trolejbusech. Byly představeny různé druhy autobusů a bylo vysvětleno, jaký pohon využívají – plyn, nafta a elektřina. Poté si mohli žáci srovnat výhody a nevýhody dopravy z Opavy do Ostravy autem a hromadnou dopravou. Závěr byl věnován otázkám a odpovědím s odměnou.

Akce se vydařila, všichni odcházeli s magnetkem obrázku autobusu na památku.

Poznávací exkurze do koncentračního tábora Osvětim

Na čtvrtek 3. února jsme pro žáky devátých tříd naší školy připravili ve spolupráci s CK Školní zájezdy poznávací exkurzi do koncentračního tábora Osvětim a Březinka v Polské republice. Jako pedagogický doprovod se zúčastnila paní učitelka Michaela Friedecká, Simona Kravčenko a pan učitel Libor Škop.

Po příjezdu do místa exkurze započala ve 12:30 asi  dvouhodinová prohlídka koncentračního tábora Osvětim I s průvodci. Procházeli jsme ulicemi tábora, navštěvovali zděné „baráky“ s expozicemi a snažili se udělat si alespoň přibližnou představu o „životě“ v tomto místě. Po chvíli ticha u popravčí stěny a prohlídce plynové komory a spalovacích pecí následoval přesun autobusem do koncentračního tábora Osvětim II – Březinka opět s komentovanou prohlídkou. Na příjezdové rampě tohoto „tábora smrti“ jsme vyslechli výklad o osudech lidí v této části tábora. Nahlédli jsme do dřevěných stájí, které byly upraveny pro „ubytování“ vězňů, prohlédli si vězeňské „toalety“ a zhlédli stovky komínů zbořených baráků vypovídajících o původním rozsahu tábora.

Podle pozorování žáků při exkurzi samotné a zároveň na základě rozhovorů s nimi mohu konstatovat, že exkurze v tomto rozsahu splnila svůj účel, jímž bylo doplnění probrané látky o osobní prožitek a získání reálné představy o místě hromadného vyvražďování lidí v průběhu druhé světové války. V neposlední řadě jsme si zde uvědomili, jaké štěstí máme, když žijeme v míru obklopení lidmi, které máme rádi.

Libor Škop


ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vážení rodiče, 

na základě výrazně vysokého nárůstu pozitivních záchytů onemocnění Covid-19 a jeho šíření ve škole, kdy škola není schopna zajisti výuku, vyhlašuje ředitel školy ve dnech 31.1- 3.2.2022 ředitelské volno.

Obědy jsou na tuto dobu všem žákům odhlášeny.

Výuka v tomto období neprobíhá, případné dobrovolné procvičování bude vloženo do classroomu jednotlivých předmětů.

MGR. TOMÁŠ OLIVKA


Sopečný den v 6. ročníku

Na projektový den jsem se velmi těšila. Celá třída jsme se sešli ve třídě, kde si všechny skupinky kontrolovaly, jestli mají vše potřebné. První stanoviště bylo v učebně fyziky s paní učitelkou Kalužovou. Se zvoněním jsme začali vyrábět modely našich sopek z mouky a vody. Tyto dvě hodiny nám nejrychleji utekly. Každá sopka byla zajímavá a originální, dokonce i dvě z nich vybuchly! Teď jsou naše sopky vystavené na různých místech naší školy. Dále jsme šli do třídy za paní učitelkou Kubinovou a na velké kusy kartónu jsme malovali průřez sopky a ukazovali si jednotlivé části. Naštěstí jsme to stihli a naše výtvory jsou také vyvěšené po škole. Poslední dvě hodiny jsme strávili s paní učitelkou Zajícovou, která nám ukázala Ohnivý prstenec sopek po celém světě. Vyznačili jsme si kontinenty, litosférické desky a konkrétní sopky. Myslím si, že se nám to všem celkem povedlo. Po náročném dni jsme se těšili na oběd a na první letošní sníh. Projektový den mě moc bavil a byla bych ráda, kdyby se v budoucnu ještě nějaký takový den se uskutečnil. Děkujeme.
Barbora Kozelská, 6. B


Ptačí hodinka

Tak jako minulý rok, tak i letos se žáci zúčastnili první lednový víkend Ptačí hodinky. Ptačí hodinka je organizována Českou ornitologickou společností a její cíl je zmapovat populaci všech druhů na území ČR. Sčítání probíhalo tak, že se žáci stali na celou hodinu vědci a pozorovací metodou sčítali nejvyšší počet jedinců v daný okamžik u krmítka. Poté jsme výsledky poslali. Nejvyšší počet jedinců se podařilo Elišce Křivé z VIII. B a jejímu bratrovi Radovanovi Křivému z V. C, kteří napočítali přes 23 jedinců a to sýkorky, vrabce, brhlíky i kosy. Pro letošní rok byl vyhlášen ČOS ptákem roku zvonek zelený. Děkujeme za účast a již nyní se těšíme na další ročník.


INFORMACE k testování od 22.11.2021

Vláda ČR schválila s účinností od 22.11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

 • Testování bude probíhat od 22. listopadu 2021 každé pondělí po dobu platnosti mimořádného opatření.
 • Testování bude vždy v pondělí nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen.
 • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s odstupem, nesmí zpívat , pokud nelze od ostatních osob zajistit odstup 2m, při konzumaci jídla a nápojů musí sedět v lavici a dodržovst rozestup od ostatních osob minimálně 1,5m)
 • Výjimky z povinnosti jsou např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje,atd.

Netestují se děti a žáci s ukončeným očkováním, po prodělání onemocnění Covid 19 v posledních 180 dnech a děti s platným negativním PCR testem.


ORGANIZACE VÝUKY OD 8.11.2021

Dobrý den vážení rodiče, 

posílám informace k organizaci výuky od 8.11.2021.

V pondělí 8.11.2021 přijdou do školy k prezenční výuce žáci 1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A a 6.B.   Pro třídy 4.A,5.C, 6.C,7.A,7.B,7.C,8.A,8.B,9.A,9.B,9.C bude výuka distanční formou. Žákům v prezenční formě vzdělávání jsou obědy přihlášeny.

Od úterý 9.11. se do školy k prezenční výuce vrátí očkovaní žáci, žáci po prodělané nemoci a žáci s negativním PCR testem ze tříd 4.A,5.C, 6.C, 7.A,7.B,8.A,8.B,9.A,9.B,9.C. Obědy jsou přihlášeny všem žákům ze zmiňovaných tříd. Ti, kteří do školy v úterý nenastoupí si musí oběd odhlásit!!!

Třída 7.C je v karanténě, obědy jsou žákům odhlášeny.

Děkujeme za vstřícný přístup a snad se již situace zlepší.


ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vzhledem k nepříznivé situaci a ohniskovému šíření onemocnění Covid-19 vyhlašujeme na pátek 5.11. 2021 ŘEDITELSKÉ VOLNO pro všechny žáky ZŠ Velká Polom.

Prosíme sledujte informace ve školním systému. Předpokládáme, že během neděle již budou další informace k dispozici.

Informace o karanténě zůstávají v platnosti.

Obědy mají všichni odhlášeny!

Prosíme o trpělivost a děkujeme za vaši spolupráci pro zvládnutí této situace.


INFORMACE K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 1. A 8. LISTOPADU 2021

 • Testování proběhne ve dnech 1. a 8. listopadu 2021.
 • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (Od 1. listopadu dojde ke změně platnosti PCR testů ze 7 dnů na 72 hodin, u antigenních testů pak ze 72 hodin na 24.)
 • Žáci, kteří ukončili nařízenou karanténu PCR testem s negativním výsledkem se 1. 11. 2021 netestují !!!
 • Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
 • Všem žákům jsou od 1. 11. 2021 přihlášeny obědy, pokud tedy žák do školy nenastoupí je nutno je odhlásit zasláním zprávy na email jidelna@zsvelkapolom.cz

Karanténa a uzavření 2. stupně

Vážení rodiče, vůbec nás to netěší, ale situace se zhoršuje a vzhledem k výskytu pozitivně testovaných osob ve škole, je po konzultaci s KHS MSK nařízena žákům 6.B, 6.C, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C  karanténa do 2.11.2021 včetně, tzn. žáci se k prezenční výuce vrátí ve středu 3.11. Karanténa se netýká žáků, kteří mají ukončené plné očkování, tzn. 14 dnů od poslední dávky očkování, nebo prodělali onemocnění ve stanovené lhůtě 180 dnů.

Pro žáky 9.C bude karanténa do 26.10.2021 včetně s podmínkou absolvování PCR testu, karanténa se tedy ukončí negativním PCR testem.

Pro žáky 6.B,6.C, 7.C, 8.A,8.B, 9.A a 9.B  bude karanténa do 28.10.2021 včetně s podmínkou absolvování PCR testu, karanténa se ukončí negativním PCR testem.

Žáci v tomto případě nastoupí do školy 1.11.2021.

Bez negativního PCR testu trvá karanténa 14 dnů.

KHS MSK by vás měla během několik dnů informovat SMS. Po dobu karantény bude probíhat distanční výuka.


Pro třídy 6.A, 7.A a 7.B jsme v rámci doporučení epidemiologických opatření a organizace výuky přistoupili ve dnech 25.-26.10. k distanční výuce – pouze tyto dva dny, avšak bez nařízeného karanténního opatření. Tito žáci tady k prezenční výuce nastoupí 1.11.2021
Zároveň bychom vás chtěli jako vedení školy požádat o využití PCR testu zdarma před nástupem do školy u všech žáků.

Distanční výuka – rozsah bude plně podle rozvrhu, vyjma Vv, Hv, Tv, Pč, Inf, VKO a VKZ. Jedná se o 2 v případě karantény o 4 dny (25.-26.10. a 1.-2.11.)
Všem žáků jsou po dobu karantény odhlášené obědy. Žákům bez karantény jsou obědy odhlášené v pondělí a úterý.
Děkujeme všem za vstřícnost a pochopení.

Za vedení škola Mgr. Tomáš Olivka


Změna způsobu placení stravného

Vážení rodiče, milí strávníci, 
od října 2021 dochází ke změně ve způsobu úhrady stravného.
Způsob placení stravného   ZMĚNA !!!  od 1.10.2021 platba inkasem        
Povolení inkasní platby zadejte ve prospěch účtu 181811426/0300.        
Inkasní platbu povolte ve výši 800,-Kč na jedno dítě v ZŠ a 1000,- Kč na jedno dítě v MŠ. Inkaso bude probíhat vždy k 15. dni daného měsíce.       
Potvrzení  z banky o povolení inkasa je nutno zaslat na email jidelna@zsvelkapolom.cz.       
V případě, že jste platiti stravné trvalým příkazem, je nutné tento zrušit. 
V případě nejasností se obraťte na vedoucí školní jídelny.
Kontakt: jidelna@zsvelkapolom.cz, tel. 725 913 401 nebo 725 913 312 kl.20


Zahájení školního roku

Zahájení školního roku pro všechny žáky proběhne 1. září 2021 v 8:00 před respiriem školy a ukončeno nejpozději 8:45.

Školní družina bude v provozu od 1.9.2021.

Obědy jsou dětem zajištěny od 2.9.2021 – nutno si on-line přihlásit. Děti, které jsou v družině od 1.9.2021 mají oběd již od 1.9.2021.

Vyučování 2. a 3.září bude ukončeno od 11:30 do 12:40 dle možnosti odbavení dětí v jídelně.

Testování:

Testování žáků proběhne ve třídách ve dnech 2.,6. a 9. září v 7:30.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky bezinfekčnosti (očkování, prodělání nemoci max. 180 dní). Lze také doložit negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě.

V případě, že se žák nepodrobí testování, může se účastnit prezenční výuky, ale za podmínek stanovených mimořádných opatření MZd:

 • povinnost nosit ve vnitřních prostorách respirátor(od 15let)/roušku po celou dobu přítomnosti ve škole
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nepoužívá sprchy
 • nesmí zpívat
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici a dodržovat rozestup min 1,5m.

Ve společných prostorách nosí roušku/respirátory všichni žáci bez ohledu na testování.

Tato opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování, tedy do 10.9.2021

Výuka podle rozvrhu začíná 6.9.2021.


Adaptační kurz 6.roč.

Adaptační kurz 30.8.-1.9.

Aktualizováno 16. 8. 2021 dle opatření platných k 1.8.2021. Případné aktualizace pro začátek školního roku nadále sledujeme a budeme doplňovat. 

Dle doporučení MŠMT k zahájení školního roku 2021/22 je možné školy v přírodě a veškeré pobytové akce pořádat za podmínek zvýšené hygieny účastníků v souladu s požadavky stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

1) před odjezdem:

Na srazu musí každý účastník odevzdat vyplněný a podepsaný formulář bezinfekčnosti a pokud má dítě rýmu, kašel nebo kýchání alergického či chronického (neinfekčního) rázu, je třeba to doložit potvrzením od lékaře (stačí kopie potvrzení pro školu). Pokud tyto formuláře účastník neodevzdá, nebudeme mu bohužel moci umožnit odjezd spolu s ostatními.

Bude probíhat namátkové měření teploty. Účastníkovi, který bude mít teplotu 37 stupňů a vyšší, nebude umožněno na kurz odjet.

2) testování

Dle mimořádného opatření MZd je každý účastník akce pro mládež do 18 let v počtu více než 20 osob (včetně účastnících se dospělých) povinen doložit, že dostal obě dávky očkování proti onemocnění COVID-19, prodělal laboratorně potvrzené onemocnění v uplynulých 180 dnech, nebo byl před odjezdem negativně testován na přítomnost viru SARS-CoV-2. V případě RT-PCR testu nesmí od doby testování před odjezdem uplynout více než 7 dní, u antigenního testu 72 hodin.


Pokračovat ve čtení Adaptační kurz 6.roč.

Letní kempy

Vážení rodiče,

Covid – 19 způsobil výrazný výpadek žáků ve výchovně – vzdělávacím procesu a omezil i jejich možnost sportování. Proto jsme se v rámci partnerství se vzdělávací agenturou zapojili do projektu Letní kempy 2021, jehož cílem je ve spolupráci s MŠMT připravit vaše děti na návrat do sociálního prostředí. Letní sportovně – vzdělávací kempy jsou bezplatné a budou se konat v době letních prázdnin v termínech: 9. – 13. 8. 2021, 16. – 20. 8. 2021, 23. – 27. 8. 2021.

Vaše děti budou mít možnost opět navázat sociální kontakty, obnovit stará přátelství, zažít letní dobrodružství s kamarády, zasportují si, a při tom se něco i doučí.

Více informací naleznete zde.
Přihlásit své dítě můžete zde.


Výukový software Corinth Online

Naše škola neustále hledá nové možnosti a způsoby vzdělávání. Jednou z nových moderních možností je výukový software Corinth, který zahrnuje předmětové celky biologie rostlin, biologie zvířat, biologie člověka, chemie, fyzika, matematika/geometrie, paleontologie, kultura, geologie, v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a odpovídající ročníky gymnázií.

Obsah SW je založený na moderních zobrazovacích metodách: interaktivní 3D modely a simulace, mikroskopické snímky (hluboké = mikroskopické zoomy), animace, videa a rozšířená realita, fotogalerie, možnost 3D modely otáčet, základní odborné informace o zobrazované části 3D modelu. Součástí softwaru je vyhledávání podle názvů a klíčových slov. SW umožňuje vkládání 3D modelů do prezentací a dokumentů, což umožní tvorbu prezentací s 3D modely.

SW je dostupný na PC, tabletech, chytrých telefonech aj. prostřednictvím standardního internetového prohlížeče bez nutnosti vazby na konkrétní zařízení (uživatelé mohou SW používat i na svých soukromých zařízeních). Kompatibilita je zaručena s prohlížeči Google Chrome, Safari (desktop i mobilní zařízení) a FireFox Reality (u VR zařízení).

Roční licenční klíč pro tento výukový software jsme získali z rozpočtu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, s registračním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132.


Informační schůzka pro žáky budoucích 1. ročníků

Informační schůzka pro žáky budoucích 6. ročníků

Schůzka v online prostředí Meet pro rodiče žáků budoucích 6. ročníků bude v pondělí 31. 5. 2021 v 17:00 na tomto odkazu: meet.google.com/fsy-aaxf-iej
Ke schůzce se stačí prokliknout odkazem v daném termínu a čase.


Provoz školy od 17. 5. 2021

1. stupeň- všechny děti chodí prezenčně do školy, – testování probíhá 1x týdně (v pondělí v 7:30 ve třídách, pro všechny žáky),- platí stále stejné výjimky z testování, stejně jako postup při nesouhlasu s testováním. Obědy jsou všem dětem přihlášeny, ŠD v provozu včetně ranní družiny
2. stupeň- pokračuje v rotaci, ve škole jsou prezenčně třídy 6. C, 7. A, 8. A, 8. C, 9. A – testování 2x týdně (pondělí a čtvrtek) ve dvou  vlnách 7:15 a 7:40 dle tabulky – platí stále stejné výjimky z testování, stejně jako postup při nesouhlasu s testováním – obědy jsou všem dětem přihlášeny.

Od 24. 5. 2021 pak budou chodit všichni žáci 1. i 2. stupně prezenčně do školy, frekvence testování bude 1. stupeň 1x týdně, 2. stupeň 1x týdně. Testování bude probíhat ve třídách v 7:30 pro všechny žáky. Všem žáků budou přihlášeny obědy.
Zároveň tímto žádáme o vrácení zapůjčených tabletů.
VRACENÍ TABLETŮ:
1. stupeň – v týdnu 17. – 21. 5. 2021
2. stupeň – v týdnu 24. – 28. 5. 2021


Páteční setkávání s vědci

První dva pátky v květnu se náš devátý ročník zúčastnil webinářů, které poskytují vědci pod záštitou Akademie věd ČR. Ta nabízí desítky přednášek pro základní školy od přírodních věd jako je Vesmír, Země až po humanitní témata. I naše škola se zapojila a požádala několik vědců o zpestření distanční výuky. První beseda se týkala čtení genetické informace, druhá se zaobírala Zemi jakožto dynamickou planetou a vznikem hornin a minerálů. Protože žáky devátého ročníku přednášky zaujaly, rozhodli jsme se oslovit další akademické pracovníky a požádat je o pokračování pátečních setkání s vědou. Již nyní se těšíme na třetí přednášku, a to na téma Vesmír.


Den Země

Ani tento rok jsme nezapomněli na naši planetu a připomenuli si Den Země, který připadá každý rok na 22.dubna. Protože žáci druhého stupně byli stále doma zahleděni do počítačů, přemýšleli jsme, jak je alespoň na chvíli od nich odtrhnout, a přitom oslavit mezinárodní den. Nakonec jsme přišli s nápadem vytvořit pohlednici velikosti A4, jejíž středem bude cokoliv, co pro žáky znamená nejen slovo Země.

A jak se s pohlednicí žáci poprali, můžete vidět na několika fotografiích … klikněte zde.

 Za nás mají určitě všichni za kreativitu.


NÁVRAT ŽÁKŮ 2. ST. DO ŠKOLY A ZMĚNY S TÍM SOUVISEJÍCÍ

Žáci druhého stupně se do lavic vrátí 10. května 2021:

 • Třídy 6. A, 6. B, 7. B, 8. B, 9. B přijdou do školy 10. 5. 2021
 • Třídy 6. C, 7. A, 8. A, 8. C, 9. A přijdou do školy 17. 5. 2021

Testování před vyučováním

 • pondělí a čtvrtek (pro žáky 2. stupně)
 • pondělí (pro žáky 1. stupně)
 • děti přijdou do školy a otestují se

Žáci 1. st. vchází do školy přes vrátnici a šatnu do třídy, kde se otestují ve volných třídách na 1. stupni.
Žáci 2. stupně od 10. 5. vchází do školy přes vrátnici – nejprve se ve třídách 7. A, 8. A, 9. A otestují, poté jdou do šatny a do kmenových tříd. Žáci 2. stupně od 17. 5. vchází do školy vchodem od tělocvičny – nejprve se otestují ve třídách 6. A, 6. B, 9. B a poté jdou do šatny a do kmenových tříd.
Zůstává zachováno testování ve skupinách 7:15 a 7:40. Tabulka pro žáky 2. st., kde se zapíší na testování zde: https://drive.google.com/file/d/1kDKx1lvXC4Z1KhKD4Cxm4oh-XylsUFk7/view?usp=sharing

Instruktážní video: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=6s
MŠMT uvádí, že dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Dále MŠMT uvádí, že pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob výuky. 

Žák nemusí být testován v případě, že se prokáže:
– dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru Sars-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
– dokladem o negativním výsledku  POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru Sars-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
– certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, a od  aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o  léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Vyučování

 • děti, které chodí do školy, se budou vyučovat podle rozvrhu prezenční výuky platného od 01.09.2020, ostatní pak podle rozvrhu distanční výuky.

Stravování

 • ve školní jídelně podle skupin a podle daného rozpisu
 • přihlášeny budou obědy všem dětem na prezenční výuce, které se ve škole běžně stravují

Hygienické pokyny

 • žáci a zaměstnanci s příznaky onemocnění nesmí do budovy školy vstoupit (v případě alergií je nutné potvrzení lékaře)
 • žáci nosí chirurgické roušky, učitelé nosí respirátory – vnitřní prostory,
 • na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry
 • testování se provádí ráno v pondělí a ve čtvrtek (2.st.)
 • v případě, že žák přijde do školy dnech testování pozdě, bude otestován při příchodu – bez negativního testu nesmí vstoupit do výuky
 • je doporučováno časté mytí rukou a dezinfekce
 • ve třídách bude intenzivně větráno – doporučujeme teplé oblečení
 • je doporučováno používání jednorázových kapesníků
 • žáci budou mít část výuky venku
 • je doporučován rozestup mezi žáky
 • bude vyžadována osobní odpovědnost za dodržování pravidel

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na PZ je:
– negativní test
– žádné příznaky Covid-19.
Uchazeč musí jako podmínku pro účast na PZ předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněný v posledních 7 dnech.
Testování bude probíhat na naší ZŠ v termínu:
27. 4. 2021  ve 14:00 pro uchazeče o čtyřleté obory s MZ,   
29. 4. 2021  ve 14:00 pro uchazeče o víceletá gymnázia,
pro náhradní termíny PZ bude probíhat testování uchazečů v termínu 26. – 27. 5. 2021 ve 14:00.

Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:
– dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru Sars-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
-dokladem o negativním výsledku  POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru Sars-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
– certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, a od  aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o  léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.


NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOLY OD 12. 4. 2021 do odvolání

Od pondělí 12. 4. 2021 se vrací žáci 1. stupně ZŠ k prezenční výuce rotačním způsobem. Škole je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví uložena povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy. Žáci jsou povinni mít po celou dobu vyučování chirurgickou roušku.
12. – 16. 4. budou ve škole žáci 3. B, 4. A, 4. B, 4. C, 5. A 19. – 23. 4. budou ve škole žáci 1. A, 2. A, 3. A, 5. B.
Testování bude probíhat ve dvou cyklech vždy v pondělí a ve čtvrtek. Dětem a mladším žákům (1.-3. třída) mohou při testování poskytnout asistenci zákonní zástupci.
Instruktážní video:¨https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=6s

Testování bude z organizačních důvodů rozděleno do dvou skupin. 1. skupina bude testována v 7:15, druhá skupina v 7:40. Testování probíhá ve škole. 
V přiložené tabulce prosím zapište dítě do zvolené skupiny.
https://drive.google.com/file/d/1swUCaGKukkSmbW-dejCyka95oCjlWqlp/view?usp=sharing

Postup při pozitivitě/negativitě testování viz diagram.
MŠMT uvádí, že dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Dále MŠMT uvádí, že pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob výuky.

Ranní družina není z organizačních důvodů možná, odpolední družina bude v provozu bez omezení.
Všem dětem, které mají prezenční výuku jsou přihlášeny obědy.
Informační schůzka meet se koná zítra 9.4. v 16:00 odkaz zde :meet.google.com/fma-sgym-vej

Rodiče, kteří nesouhlasí  vládními a protiepidemický nařízeními odkazuje ředitel školy na linky MŠMT a MZd, kde jejich dotazy zodpoví.             
+420 770 158 757              
+420 773 752 081              
+420 773 752 601              
+420 723 447 114
Obraťte se proto prosím s připomínkami na uvedené kontakty.


Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období:

TYP OBORU1. ŘÁDNÝ TERMÍN2. ŘÁDNÝ TERMÍN1. NÁHRADNÍ TERMÍN2. NÁHRADNÍ TERMÍN
ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA3. května 20214. května 20212. června 20213. června 2021
ŠESTILETÉ OBORY A GYMNÁZIA5. května 20216. května 20212. června 20213. června 2021

Školní přijímací zkouška

Přijímací zkoušky se mohou konat od 3. května do 19. května 2021. Ředitel školy stanoví termín konání školní přijímací zkoušky nejpozději do 9. dubna 2021 a zveřejní je na webových stránkách školy.

Více informací o změnách termínu na stránkách CERMAT ZDE nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ZDE.

SHRNUTÍ AKTUALIT K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ … ZDE.


Díky olympionikům

DĚKUJEME ÚČASTNÍKŮM OKRESNÍHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ZA REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY

Poděkování patří Nikole Trojkové, Patrikovi Chlebovskému, Janu Hruzíkovi, Michalu Bolkovi, Renátě Jurečkové, Elišce Křivé, Tomáši Filipčíkovi, Markétě Bolkově a Veronice Dostálové.

Nejlepších výsledků dosáhli Patrik Chlebovský a Jan Hruzík, kteří se v kategorii šestých ročníků umístili do desátého místa. Patrik se svým čtvrtým místem zůstal těsně před branami krajského kola.

Rádi v příštím roce žáky opět podpoříme v účasti a v poznávání naší krásné planety!

TĚŠÍME SE NA DALŠÍ ROČNÍK!!!


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 1. – 13. 4. 2021

Vážení rodiče,

k zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015. Vzhledem k situaci kolem šíření COVID-19 proběhne zápis on-line, bez přítomností dětí a rodičů. 

Elektronickou přihlášku najdete na žáložce základní škola – pro rodiče – zápis do 1.tříd nebo zde https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/prozapis/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40687

Dokumenty nutné k zápisu – žádost o přijetí, kopie rodného listu, ověřená kopie rozhodnutí o svěření dítěte do péče.

Zákonný zástupce může písemně požádat o odklad povinné školní docházky. K žádosti musí doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Dokumenty je možno doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy – 364mitv –  s uznávaným elektronickým podpisem,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( NELZE poslat prostý e-mail) – zastupcereditele@zsvelkapolom.cz,
3. doporučeně poštou – ZŠ a MŠ Velká Polom, příspěvková organizace, Opavská 350, 747 64  Velká Polom,
4. osobně – jen v nejnutnějším případě, po individuální domluvě času, pouze dne 13.4.2021 8-18 hodin.
Všechny informace, včetně formulářů ke stažení,  jsou také na webových stránkách školy.

Vedení ZŠ a MŠ Velká Polom